Gedaan met laden. U bevindt zich op: vakantie / verlof Taaladviezen

vakantie / verlof

Verlof zijn de dagen waarop werknemers toestemming hebben om van het werk afwezig te blijven om specifieke redenen. Militairen krijgen ook verlof om hun eenheid te verlaten.

  • Hij heeft al twee maanden ouderschapsverlof opgenomen.
  • Ze kan educatief verlof nemen om te studeren voor haar examen Spaans.
  • Soms mag een militair tijdens een missie op verlof.

Vakantie zijn de vrije dagen van de scholen en de dagen die werknemers voor hun vrije tijd jaarlijks mogen opnemen. Vakantie heeft ook de betekenis ‘de reis naar en het verblijf elders voor zijn plezier'. In België wordt vaak verlof gebruikt voor de jaarlijkse vakantiedagen, maar dat gebruik is geen standaardtaal.

  • Hoeveel vakantie heb jij dit jaar?
  • Hebben jullie plannen voor de zomervakantie?
  • De kinderen kijken uit naar de kerstvakantie.
  • Mijn ouders gaan in september op vakantie.
  • Waar gaan we tijdens onze vakantie naartoe?