Standaardtarief

Een standaardkeuring voor personenwagens kost 32,70 euro.

Houd er rekening mee dat extra controles, zoals bv. een milieukeuring, bijkomende kosten met zich meebrengen. Die extra controles staan ook vermeld op uw keuringsbewijs.

De tarieven worden elk jaar op 1 januari automatisch aangepast aan de gezondheidsindex van de maand november van het voorafgaande jaar.

Raadpleeg de geldende tarieven vanaf 1 januari 2020 (PDF bestand opent in nieuw venster).

Toeslag

Als u uw voertuig te laat aanbiedt, moet u een toeslag betalen. De tarieven worden jaarlijks aangepast.

  • Maximum 1 maand te laat: 8,30 euro
  • Meer dan 1 maand en maximum 3 maanden te laat: 11,90 euro
  • Meer dan 3 maanden en maximum 6 maanden te laat: 17,80 euro
  • Meer dan 6 maanden te laat: 29,70 euro.