Er bestaan drie soorten testamenten:

  • het eigenhandig (of onderhands) testament
    Het eigenhandig testament schrijft, dateert en ondertekent u volledig zelf. Er zijn geen getuigen nodig.
  • het notarieel (of openbaar) testament
    U dicteert uw testament aan de notaris in aanwezigheid van twee getuigen. De notaris schrijft het testament en leest het voor. Daarna ondertekenen alle aanwezigen het.
  • het internationaal testament
    Een internationaal testament komt van pas in een internationale context. U verblijft bijvoorbeeld voor langere periodes in diverse landen of uw erfgoederen liggen verspreid over diverse landen. U biedt het aan aan de notaris, die er in de aanwezigheid van twee getuigen een verklaring over opmaakt.

Elk testament heeft zijn voordelen en beperkingen.

Het eigenhandig of onderhands testament is het goedkoopst, maar kan verloren geraken of in verkeerde handen terechtkomen. Ook de bewijskracht van een eigenhandig testament is gering.

Het openbaar testament is duurder, maar heeft de meeste bewijskracht. U kunt alvast geen fouten maken met de juridische en technische formulering van het testament. Ook over de bewaring hebt u zekerheid. Bovendien staat de notaris na uw overlijden garant voor de gewenste uitvoering.

Het internationale testament is nuttig voor een wereldburger en is altijd rechtsgeldig.

Meer info over de verschillende testamenten ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van de Nederlandstalige Notarisen. Voor meer informatie over de aanmaak en de geldigheid van een testament gaat u ook best langs bij een notaris.