Toelating tot arbeid voor meer dan 90 dagen

Buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moeten daar vooraf een toelating tot arbeid voor hebben gekregen. Alleen voor enkele welbepaalde categorieën van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​.

Voor een buitenlandse journalist die niet tot een van die welbepaalde categorieën behoort gelden volgende regels:

Voor de toekomstige buitenlandse journalist die maximaal 90 dagen komt werken (zie artikel 16, §1, 3° van het Besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster)), is het niet nodig om een toelating tot arbeid aan te vragen.

Voor de toekomstige buitenlandse journalist die 90/180 dagen met Schengenvisum in België komt werken, vraagt de werkgever een arbeidskaart en arbeidsvergunning aan. De buitenlandse journalist zal tijdens de geldigheidsduur van zijn Schengenvisum (geldig voor 180 dagen) maximaal 90 prestatiedagen mogen werken en verblijven in het Vlaams Gewest.

Voor de toekomstige buitenlandse journalist die langer dan 90 dagen in Belgoë komt werken kan de toekomstige werkgever een gecombineerde vergunning van bepaalde duur (single permit) aanvragen.

De werkgever kan in beide gevallen de toelating tot arbeid verkrijgen als aan onderstaande voorwaarden voldaan wordt:

  • De werknemer verblijft als journalist in België.
  • Zijn tewerkstelling duurt 90/180 dagen met Schengenvisum of langer dan 3 maanden.
  • Hij is uitsluitend verbonden aan 1 van deze 3 soorten werkgevers:
    • een in het buitenland uitgegeven dagblad
    • een in het buitenland gevestigd persagentschap
    • een in het buitenland gevestigd radio- of televisiestation.