Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een buitenlander in Vlaanderen tewerkstellen: lonen en toeslagen

Een buitenlander in Vlaanderen tewerkstellen: lonen en toeslagen

Het loon is een vergoeding voor de arbeidsprestaties. Alleen de bedragen die met zekerheid bekend zijn van bij de start van de tewerkstelling van de buitenlandse werknemer in België, komen in aanmerking.

Wat is het minimumloon voor elke categorie?

Volgende categorieën met een specifiek looncriterium hebben een eigen minimumloon:
Volgende bedragen(PDF bestand opent in nieuw venster) gelden vanaf 1 januari 2024.

Voor alle andere categorieën is het minimumloon het loon dat voorgeschreven wordt door het betrokken Paritair Comité. De minimumlonen per Paritair Comité(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de FOD WASO.

Sowieso mag het loon nooit lager zijn dan het ‘gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen’ (GGMMI). Het actuele GGMMI(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de Nationale Arbeidsraad (NAR).

  • vorig 1 december 2022: €1.954,99
  • vorig 1 november 2023: € 1.994,18
  • huidig 1 april 2024: € 2.029,88

Knelpuntberoepen worden ingeschaald als middengeschoolde functies. Dat betekent dat een werknemer die tewerkgesteld is in een middelgeschoold knelpuntberoep, in de minimaal ‘geschoolde’ categorie betaald moet worden volgens het bevoegde Paritair Comité.

Voor maaltijdcheques, ecocheques, sport- en cultuurcheques, … en voor hospitalisatie- en/of groepsverzekeringen wordt de werkgever-bijdrage als bruto loon aanschouwd.

Om het maandloon te berekenen vanaf het bruto jaarloon bij een lokale tewerkstelling (met Belgische arbeidsovereenkomst) deel je het bruto jaarloon door 13,92. Zo vang je voordelen op zoals de dertiende maand en vakantiegeld.
Bijvoorbeeld: hooggeschoolde €46.632 / 13,92 = bruto maandloon €3.350,00.

Om het maandloon te berekenen vanaf het bruto jaarloon bij een detachering (met buitenlandse arbeidsovereenkomst) deel je het bruto jaarloon door 12, aangezien de Belgische regeling van dertiende maand en vakantiegeld niet van toepassing is op buitenlandse loonsamenstelling.
Bijvoorbeeld: hooggeschoolde €46.632 / 12 = bruto maandloon €3.886,00.

Toeslagen verbonden aan detachering

De toeslagen die aan de detachering verbonden zijn, beschouwt de overheid als een deel van de loonvoorwaarden. Dat is niet het geval als de werknemer ze uitgekeerd krijgt om onkosten tijdens de detachering te vergoeden. Bijvoorbeeld: reiskosten, verblijfskosten en voedingskosten.

Gevolgen loonindexering

Bij Belgische lokale tewerkstelling kunnen lonen geïndexeerd worden en dat betekent na verloop van tijd een hoger bruto maandloon dan hetgeen vermeld staat in de arbeidsovereenkomst. Indien deze automatische verhoging (anciënniteit) echter niet voldoende is om aan het nieuwe (geïndexeerde) jaarloon te geraken dat nodig is voor de toelating tot arbeid, dan dient u een nieuwe arbeidsovereenkomst of een addendum aan de Dienst Economische Migratie over te maken. Dit om aan te tonen dat de werknemer aan de nieuwe (hogere) loonnorm voldoet.

Veelgestelde vragen