Buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moeten daar vooraf een toelating tot arbeid voor hebben gekregen. Alleen voor enkele welbepaalde categorieën van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​.

Behoort uw toekomstige medewerker niet tot een van die vrijgestelde categorieën en heeft hij daarom wél een toelating tot arbeid nodig? Maar vindt u de functie van uw medewerker niet terug onder een van de specifieke categorieën? En staat ze ook niet op de lijst met knelpuntberoepen? Dan komt uw medewerker niet in aanmerking voor een toelating tot arbeid, tenzij hij voldoet aan de voorwaarden van de (rest)categorie ‘overige’.

Tekort bewijzen

Kunt u aantonen dat het in deze concrete situatie niet mogelijk is om binnen een redelijke termijn een werkkracht te vinden op de lokale arbeidsmarkt? Dan kunt u wel een gecombineerde vergunning aanvragen.

Hieronder leest u hoe u bewijst dat u niemand anders kunt vinden en welke andere voorwaarden van toepassing zijn.

 • Uw toekomstige werknemer woont in België.
 • U bent een Belgische werkgever.
 • De werknemer bevindt zich nog niet op het Belgische grondgebied (tenzij hij een langdurig ingezetene van de EU is).
 • U vindt geen werknemer op de lokale arbeidsmarkt. Het maakt niet uit of uw toekomstige werknemer eventueel nog een (individuele) beroepsopleiding zou moeten volgen.
 • U kunt uw vruchteloze zoektocht staven.
 • Als werkgever kunt u daarvoor zelf een vacature publiceren ((opent in nieuw venster)) bij VDAB en in de vacature de volgende optie aanduiden: “Ik wil dat VDAB me helpt om geschikte kandidaten te vinden”, of u geeft uw vacature door aan VDAB ((opent in nieuw venster)). ​​
  • De vacature moet minstens 6 weken voor uw aanvraag gepubliceerd zijn op de VDAB-website (3 weken vooraf bij seizoensarbeid
  • De vacature moet nog online staan tijdens uw aanvraag.
  • De werknemer bevindt zich nog niet op het Belgische grondgebied (tenzij hij langdurig ingezetene van de EU is.)

Lees alle voorwaarden in het Besluit van de Vlaamse Regering ((opent in nieuw venster)).

Alleen Belgische werkgever

Zoals hierboven beschreven staat, kunt u alleen als Belgische werkgever een toelating tot arbeid aanvragen voor uw werknemer. Is een van de volgende situaties van toepassing? Dan komt uw medewerker niet in aanmerking voor een toelating tot arbeid:

 • tewerkstelling in een knelpuntberoep in België via detachering
 • tewerkstelling in België bij een buitenlandse onderneming – zelfs als die een Belgisch ondernemingsnummer heeft.

In deze categorie bent u als werkgever verplicht te bewijzen dat er bijzondere economische en/of sociale redenen zijn om uw werknemer aan te nemen. Ontbreken die bewijzen? Dan is uw aanvraag onontvankelijk en wordt ze niet meer behandeld.

Als het om een beroep gaat dat is opgenomen in de lijst van knelpuntberoepen, dan is er een vermoeden van tekorten op de lokale arbeidsmarkt. U hoeft uw aanvraag dan niet met sociale of economische redenen te staven.

Welke toelating tot arbeid is vereist?

Als werkgever vraagt u de toelating tot arbeid voor uw toekomstige werknemer aan. De procedure en de documenten die u nodig hebt verschillen naargelang de duur van de tewerkstelling. Vraagt u de toelating voor het eerst aan of vernieuwt u ze? Ook dan is er een verschil.

Veelgestelde vragen