Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toelating tot arbeid - Overige

Toelating tot arbeid - Overige

Buitenlandse werknemers die op basis van hun beroep niet in aanmerking komen voor een toelating tot arbeid, kunnen die toelating toch krijgen als hun toekomstige werkgever kan aantonen dat hij op de lokale arbeidsmarkt niemand anders vindt.

Buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moeten daar vooraf een toelating tot arbeid voor hebben gekregen. Alleen voor enkele welbepaalde categorieën van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​.

Behoort uw toekomstige medewerker niet tot een van die vrijgestelde categorieën en heeft hij daarom wél een toelating tot arbeid nodig? Maar vindt u de functie van uw medewerker niet terug onder een van de specifieke categorieën? En staat ze ook niet op de lijst met knelpuntberoepen? Dan komt uw medewerker niet in aanmerking voor een toelating tot arbeid, tenzij hij voldoet aan de voorwaarden van de (rest)categorie ‘overige’.

Tekort bewijzen

Kunt u aantonen dat het in deze concrete situatie niet mogelijk is om binnen een redelijke termijn een arbeidskracht te vinden op de lokale arbeidsmarkt? Dan kunt u nog steeds een gecombineerde vergunning aanvragen.

Hieronder leest u hoe u bewijst dat u niemand anders kunt vinden dan uw buitenlandse kandidaat-werknemer en welke andere voorwaarden van toepassing zijn.

 • U bent een Belgische werkgever en biedt een Belgische tewerkstelling aan - geen detachering mogelijk.
 • De werknemer bevindt zich nog niet op het Belgische grondgebied (tenzij hij een langdurig ingezetene van de EU is).
 • U vindt geen werknemer op de arbeidsmarkt. Dit is het ‘concentrische model’ van de hele arbeidsmarkt, toepasbaar in het Vlaams Gewest: Vlaanderen > België > Europese Economische Ruimte. Het maakt niet uit of uw toekomstige werknemer eventueel nog een (individuele) beroepsopleiding zou moeten volgen - maar dit strekt wel tot aanbeveling.
 • U kunt uw vruchteloze zoektocht op de hele arbeidsmarkt staven met feitelijke bewijsstukken.
 • Als werkgever in Vlaanderen bent u tevens in de mogelijkheid om zelf een vacature te publiceren bij VDAB.(opent in nieuw venster)
 • Nuttige elementen bij zo’n VDAB-vacature zijn:
  • De vacature minstens 6 weken voor uw aanvraag publiceren op de VDAB-website (3 weken vooraf bij seizoensarbeid);
  • De vacature nog online hebben staan tijdens uw aanvraag.

Lees alle voorwaarden in het Besluit van de Vlaamse Regering(opent in nieuw venster).

Alleen Belgische werkgever

Zoals hierboven beschreven staat, kunt u alleen als Belgische werkgever een toelating tot arbeid aanvragen voor uw werknemer. Is een van de volgende situaties van toepassing? Dan komt uw medewerker niet in aanmerking voor een toelating tot arbeid:

 • tewerkstelling in België via detachering vanuit een buitenlandse werkgever naar een Belgische gebruiker;
 • tewerkstelling in België bij een buitenlandse onderneming – zelfs als die een Belgisch ondernemingsnummer heeft.

In deze categorie bent u als werkgever verplicht te bewijzen dat er bijzondere economische en/of sociale redenen zijn om uw werknemer aan te nemen. Ontbreken die bewijzen? Dan is uw aanvraag onontvankelijk en wordt ze niet meer behandeld.

Als het om een beroep gaat dat is opgenomen in de lijst van knelpuntberoepen(PDF bestand opent in nieuw venster), dan is er een vermoeden van tekorten op de lokale arbeidsmarkt. U hoeft uw aanvraag dan niet met sociale of economische redenen te staven.

Voeg extra documenten toe in functie van de ten gronde beoordeling van de aanvraag

Als u een dossier indient onder categorie overige voeg dan volgende documenten extra toe aan uw aanvraag in functie van de ten gronde beoordeling van de aanvraag.

 • De vereiste kwalificaties om het beroep uit te voeren volgens de vacature. (vb. rijbewijs B/C, diploma, attesten, ervaring…)

Welke toelating tot arbeid is vereist?

Als werkgever vraagt u de toelating tot arbeid voor uw toekomstige werknemer aan. De procedure en de documenten die u nodig hebt verschillen naargelang de duur van de tewerkstelling. Vraagt u de toelating voor het eerst aan of vernieuwt u ze? Ook dan is er een verschil.

Lees deze pagina in: