Voorwaarden om in Vlaanderen te werken

Buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moeten daar vooraf een toelating tot arbeid voor hebben gekregen. Alleen voor enkele welbepaalde categorieën van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​.

Een buitenlandse schouwspelartiest die niet tot een van die welbepaalde categorieën behoort en daarom wél een toelating tot arbeid nodig heeft, kan in Vlaanderen werken als hij aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

De buitenlandse schouwspelartiest (zie artikel 1,17° van het Besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster)):

 • krijgt een loon voor zijn artistieke prestaties of werken.
 • creëert, voert uit of interpreteert artistieke oeuvres in de:
  • audiovisuele kunsten
  • beeldende kunsten
  • muziek
  • literatuur
  • spektakel
  • theater
  • choreografie…
 • voert die prestaties of werken uit in opdracht van een rechtspersoon of natuurlijk persoon
 • verdient jaarlijks minstens 35.104 euro in 2020. Dit bedrag wordt verhoogd naar 35.535 euro in 2021 – berekend en aangepast conform artikel 78 van het BVR (PDF bestand opent in nieuw venster).

Gaat het om een artiest met internationale faam of om een begeleider van wie de aanwezigheid vereist is? Dan komt de artiest of begeleider in aanmerking voor een vrijstelling, zolang hij niet meer dan 21 dagen per kwartaal in België verblijft voor zijn activiteiten.

Welke toelating tot arbeid is vereist?

Als werkgever vraagt u de toelating tot arbeid voor uw toekomstige werknemer aan. De procedure en de documenten die u nodig hebt verschillen naargelang de duur van de tewerkstelling. Vraagt u de toelating voor het eerst aan of vernieuwt u ze? Ook dan is er een verschil.