Bedrag en duur

De transitiepremie wordt uitbetaald aan het einde van elke maand, gedurende maximaal 2 jaar
De eerste premie krijgt u ten vroegste op het einde van de maand die volgt op de maand waarin uw aanvraag werd goedgekeurd

U ontvangt:

  • 1.000 euro per maand in het 1ste kwartaal
  • een lager bedrag in de volgende kwartalen

Deze tabel laat zien hoe het bedrag per kwartaal evolueert:

MaandenBedrag per maand

1 - 3

1.000 euro

4 - 6

900 euro

7 - 9

800 euro

10 - 12

700 euro

13 - 15

600 euro

16 - 18

500 euro

19 - 21

400 euro

22 - 24

300 euro

Bij ziekte wordt de premie opgeschort en wordt de periode van 2 jaar verlengd met de tijd die resteert op het moment dat de opschorting gebeurt.

Betaald aan de natuurlijke persoon

De transitiepremie wordt uitbetaald aan de natuurlijke persoon. Dat betekent dat u geen vennootschap of vereniging hoeft op te richten om de premie te krijgen.

Cumulaties

De transitiepremie kan gecombineerd worden met de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)
U kunt de transitiepremie niet combineren met:

  • een verbrekings- of opzegvergoeding. Zolang u zo’n vergoeding krijgt, hebt u geen recht op een uitkering en komt u dus niet in aanmerking voor de transitiepremie.
  • subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen van het Waalse of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoe wordt de Transitiepremie belast?

De premie wordt toegekend aan de natuurlijke persoon en niet aan de onderneming. Die natuurlijke persoon is dan onderworpen aan de personenbelasting onder deel II Winsten en Baten. De hoogte hiervan is afhankelijk van de persoonlijke situatie. De transitiepremie is dus een beroepsinkomen en wordt als dusdanig belast en er zijn ook sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd.

Er is geen beperking in inkomsten uit het zelfstandig beroep bovenop de premie.