Gedaan met laden. U bevindt zich op: Transitiepremie - Bedrag, duur en cumulaties

Transitiepremie - Bedrag, duur en cumulaties

Bedrag en duur

De transitiepremie wordt uitbetaald aan het einde van elke maand, gedurende maximaal twee jaar.

De eerste premie krijgt u ten vroegste op het einde van de maand die volgt op de maand waarin uw aanvraag werd goedgekeurd.

U ontvangt

Betaald aan de natuurlijke persoon

De transitiepremie wordt uitbetaald aan de natuurlijke persoon. Dat betekent dat u geen vennootschap of vereniging hoeft op te richten om de premie te krijgen.

Cumulaties

Combinatie mogelijk

De transitiepremie kan gecombineerd worden met de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP).

Cumulatie niet mogelijk

U kunt de transitiepremie niet combineren met:

  • een verbrekings- of opzegvergoeding. Zolang u zo’n vergoeding krijgt, hebt u geen recht op een uitkering en komt u dus niet in aanmerking voor de transitiepremie.
  • subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen van het Waalse of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • de jobbonus plus voor startende zelfstandigen. Als u al een jobbonus plus ontving, zal dat bedrag in vermindering worden gebracht bij de uitbetaling van de transitiepremie.

Belasting

De transitiepremie wordt toegekend aan de natuurlijke persoon en niet aan de onderneming. Die natuurlijke persoon is dan onderworpen aan de personenbelasting onder deel II.

De hoogte van de belasting is afhankelijk van de persoonlijke situatie. De transitiepremie is dus een beroepsinkomen en wordt als dusdanig belast. Er zijn ook socialezekerheidsbijdragen op verschuldigd.

Er is geen beperking voor inkomsten uit het zelfstandig beroep boven op de premie.