Bedrag en duur

De transitiepremie wordt uitbetaald aan het einde van elke maand, gedurende maximaal twee jaar.

De eerste premie krijgt u ten vroegste op het einde van de maand die volgt op de maand waarin uw aanvraag werd goedgekeurd.

U ontvangt:

  • 541,22 euro per maand in het eerste kwartaal
  • een lager bedrag in de volgende kwartalen

De onderstaande tabel laat zien hoe het bedrag per kwartaal evolueert:

MaandenBedrag per maand

1 - 3

€ 541,22

4 - 6

€ 487,09

7 - 9

€ 432,97

10 - 12

€ 378,85

13 - 15

€ 324,73

16 - 18

€ 270,61

19 - 21

€ 216,49

22 - 24

€ 162,36

Totaal

€ 8.442,96

Bij ziekte wordt de premie opgeschort en wordt de periode van twee jaar verlengd met de tijd die resteert op het moment dat de opschorting gebeurt.

Betaald aan de natuurlijke persoon

De transitiepremie wordt uitbetaald aan de natuurlijke persoon. Dat betekent dat u geen vennootschap of vereniging hoeft op te richten om de premie te krijgen.

Cumulaties

Combinatie mogelijk

De transitiepremie kan gecombineerd worden met de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP).

Cumulatie niet mogelijk

U kunt de transitiepremie niet combineren met:

  • een verbrekings- of opzegvergoeding. Zolang u zo’n vergoeding krijgt, hebt u geen recht op een uitkering en komt u dus niet in aanmerking voor de transitiepremie.
  • subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen van het Waalse of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Belasting

De transitiepremie wordt toegekend aan de natuurlijke persoon en niet aan de onderneming. Die natuurlijke persoon is dan onderworpen aan de personenbelasting onder deel II Winsten en Baten.

De hoogte van de belasting is afhankelijk van de persoonlijke situatie. De transitiepremie is dus een beroepsinkomen en wordt als dusdanig belast. Er zijn ook socialezekerheidsbijdragen op verschuldigd.

Er is geen beperking voor inkomsten uit het zelfstandig beroep boven op de premie.