De transitiepremie is een ondersteunende premie voor werkzoekenden die een eigen zaak opstarten.

De Vlaamse overheid wil hen stimuleren om zelfstandige in hoofdberoep te worden. Met de transitiepremie krijgen zij gedurende twee jaar een extra steuntje in de rug.

Voorwaarden

Wie komt niet in aanmerking?

U hebt geen recht op de transitiepremie als u:

  • al subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen krijgt van het Waalse of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
  • werkloos bent omdat u minder ging werken of stopte met werken als loontrekkende, met de bedoeling om de transitiepremie te krijgen
  • al een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) krijgt

  • minder dan 6 jaar geleden al eens een transitiepremie kreeg
  • uw beroepsbezigheid als zelfstandige combineert met een arbeidsovereenkomst of het statuut van ambtenaar waardoor u niet meer in hoofdberoep actief bent.