De transitiepremie is een ondersteunende premie voor niet-werkende werkzoekende 45-plussers die een eigen zaak opstarten.

Als zij zelfstandige in hoofdberoep worden, verliezen ze hun werkloosheidsuitkering. Met de transitiepremie kunnen ze het verlies van die uitkering gedurende 2 jaar opvangen. Op die manier wil de Vlaamse overheid werkzoekenden stimuleren om ondernemer te worden.

Voorwaarden

Wie komt niet in aanmerking?

U hebt geen recht op de transitiepremie als u:

  • al subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen krijgt van het Waalse of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
  • werkloos bent omdat u minder ging werken of stopte met werken als loontrekkende, met de bedoeling om de transitiepremie te krijgen
  • al een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) krijgt

  • minder dan 6 jaar geleden al eens een transitiepremie kreeg
  • uw beroepsbezigheid als zelfstandige combineert met een arbeidsovereenkomst of het statuut van ambtenaar.