De transitiepremie is een ondersteunende premie voor niet-werkende werkzoekenden die een eigen zaak opstarten.

Als zij zelfstandige in hoofdberoep worden, verliezen ze hun werkloosheidsuitkering. Met de transitiepremie kunnen ze het verlies van die uitkering gedurende twee jaar opvangen. Op die manier wil de Vlaamse overheid werkzoekenden stimuleren om ondernemer te worden.

Voorwaarden

Wie komt niet in aanmerking?

U hebt geen recht op de transitiepremie als u:

  • al subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen krijgt van het Waalse of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
  • werkloos bent omdat u minder ging werken of stopte met werken als loontrekkende, met de bedoeling om de transitiepremie te krijgen
  • al een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) krijgt

  • minder dan 6 jaar geleden al eens een transitiepremie kreeg
  • uw beroepsbezigheid als zelfstandige combineert met een arbeidsovereenkomst of het statuut van ambtenaar.