Gedaan met laden. U bevindt zich op: Trefdag Vlaanderen Digitaal 2023 Vorige edities

Trefdag Vlaanderen Digitaal 2023

De Trefdag Vlaanderen Digitaal op donderdag 26 oktober 2023 was hét community event voor al wie in Vlaanderen interesse heeft in digitale transformatie.

De deelnemers woonden gratis een boeiende keynote/liveshow bij, bezochten de uitgebreide beursvloer, namen deel aan de inspirerende break-out sessies of konden de tijd nemen om te netwerken.

Connecting the dots. Samen maken we het verschil!

Vlaanderen is steeds meer digitaal, en digitaal zit steeds meer in het hart van Vlaanderen en haar overheden. Technologie, data en digitale dienstverlening staan meer dan ooit bovenaan de prioriteitenlijst. Digitale oplossingen geven ons nieuwe manieren om wendbaar, duurzaam en snel te zijn, zowel in dienstverlening en beleid als in de aanpak van steeds meer wicked problems waar de samenleving voor staat: energie, inflatie, klimaat en mobiliteit, … Aan uitdagingen is er in de publieke sector geen gebrek.

Die uitdagingen pakken we samen vast, binnen én buiten de overheid. Samen zijn we slagvaardiger om duurzame verandering te bereiken en Vlaanderen verder vooruit te duwen als innovatieve regio.

Door data te laten samenwerken, door functionaliteit te delen, door initiatieven te koppelen en door publieke en private partijen te verbinden, bouwen we samen aan “de overheid als een platform”. Een schaalbaar en wendbaar geheel van digitale diensten die het onze burgers, verenigingen, overheden en bedrijven gemakkelijker maken, ons in staat stellen om betere diensten te ontwikkelen en een vooruitziend beleid te voeren. Connecting the dots. We verbinden overheid en prive. We verbinden bouwstenen, data en technologie. Samen maken die het verschil! Welkom op de Trefdag Vlaanderen Digitaal 2023!

Connecting the dots

De Trefdag Vlaanderen Digitaal stond in 2023 in het teken van verbinding, of ‘connecting the dots’:

 • Stap 1

  Vlaanderen is een voorloper in Europa. En Europa is een voorloper in de wereld. We maken de tijd mee van de digitale renaissance. Technologische en datagedreven innovatie, zoals artificiële intelligentie, gebeurt in balans met de Europese waarden en normen. Met de Digital Services Act, de AI Act en Data Governance Act bepaalt Europa het kader voor de komende jaren. Het Europese kompas wijst onder meer naar de uitbouw van data spaces: dataruimtes waar gegevens vlotter samenwerken en stromen, en zo heel wat nieuwe toepassingen mogelijk maken. Op die terreinen staat Vlaanderen al heel ver, met uitgebouwde datastandaarden en de oprichting van athumi, het Vlaams Datanutsbedrijf. En met Flanders Technology & Innovation zetten we Vlaanderen als leider op de kaart.

 • Stap 2

  Veiligheid is een topprioriteit geworden voor al wie met digitalisering bezig is, en steeds meer komt het onderwerp op de directietafel van overheden. Ook al wie innovatief aan de slag wil met artificiële intelligentie en nieuwe cloudmogelijkheden komt snel op vele vraagstukken omtrent veiligheid en gegevensbescherming. Een goede en doordachte strategie rond deze topics is cruciaal voor organisaties die matuur met digitalisering omgaan.

 • Stap 3

  Gebruikersgerichte diensten zijn hoe langer hoe meer “slim” en hypergepersonaliseerd. Internationaal evolueren overheden naar een strategie van een “super-app”, waar ook maatschappelijke functie zoals mobiliteit of cultuur toegankelijk worden. Ook de automatische toekenning van rechten en premies is een interessant element van een strategie naar een betere digitale dienstverlening; ook in Vlaanderen zijn we ambitieus op dat vlak.
  Digitale projecten botsen wel eens op de paradox dat gebruikers liefst gepersonaliseerde diensten ervaren, maar tegelijk zich meer bewust zijn van het privacybelang. Is die tegenstelling overbrugbaar? Met personal data spaces en kluistechnologie kan er heel wat mogelijk worden.

 • Stap 4

  Hoe kunnen we digitaal transformeren op een menselijke en empathische manier? Vlaanderen koos voor een 4-lokettenstrategie. Samen met de lokale overheden werken we hard om burgers, verenigingen, overheden en bedrijven telkens het totaaloverzicht te geven van al hun zaken bij de overheid. Met aandacht voor technische toegankelijkheid, telefonische hulp, en de projecten van Digibanken, zijn er heel wat goede initiatieven in Vlaanderen om ervoor te zorgen we digitaliseren én niemand achter laten. Tegelijk moeten we naar de toekomst kijken: technologie evolueert aan een hoog tempo, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen mee blijft met alle nieuwe evoluties en technieken? Want de digitale kloof is iets dat we liever zien verkleinen dan vergroten.

 • Stap 5

  Slimme technologie en technieken als “digital twin” geven heel wat mogelijkheden om onze regio meer leefbaar en duurzamer te maken. Met de juiste data en technologie pakken we maatschappelijke uitdagingen aan, zoals een vlotte doorstroming van het verkeer, een beter beheer van afval of een betere waterhuishouding via sensoren om zo overstromingen en overlast te vermijden. En het maakt ons vooruitziender: via simulaties kunnen beleidsmaatregelen en ingrepen vooraf getoetst worden. Een slimme stad is een vooruitziende stad.

Openingssessie

De Trefdag Vlaanderen Digitaal opende met een interessante liveshow waarin administrateur-generaal Jan Smets het had over digitale inclusie. Hij gaf ons ook 5 aandachtspunten voor de toekomst van de digitale overheid. Daarna leerde Pascal Coppens ons meer over de digitalisering in China, én hij maakte de vergelijking met Europa en Amerika. Een ontluisterende en inspirerende key-note. Ten slotte toonde datakunstenaar Dries Depoorter wat hij allemaal doet met technologie.

Inhoud is aan het laden

Infosessies en beursvloer

In de loop van de dag werden meer dan 30 infosessies(PDF bestand opent in nieuw venster) gegeven in de verschillende auditoria. Een overzicht van alle standhouders en partners vindt u hier.

Foto's Nocturne

Impressies beursvloer en infosessies

Foto's openingssessie en EU-debat

Vlaanderen Digitaal Awards 2023

Winnaars van de Vlaanderen Digitaal Awards 2023.

Tijdens de nocturne aan de vooravond van de Trefdag werden de Vlaanderen Digitaal Award uitgereikt. Dit zijn de winnaars van 2023.

Beste digitale transformatieproject

Het programma Doelgericht Digitaal Transformeren stimuleert met het UiTwisselingsplatform een datagedreven aanpak in de cultuursector, Departement Cultuur, Jeugd en Media

Het project “Doelgericht Digitaal Transformeren” ondersteunt de digitale transformatie van de cultuursector en bevordert cultuurparticipatie. Het creëert een ecosysteem met het UiTwisselingsplatform als kern, waardoor snellere en efficiëntere ontwikkeling van nieuwe toepassingen mogelijk is, ten gunste van zowel cultuurdeelnemers als de cultuursector.

Meest inclusieve project

AI Op School, Dwengo vzw

Het project AI op School is een verzameling van diverse leeractiviteiten die leerlingen van het secundair onderwijs in contact brengen met de principes van machine learning en AI.

Meest duurzame project

Gecoördineerd initiatief voor Erfgoeddigitalisering (GIVE), Meemoo, Vlaams Instituut voor het Archief

Samen met een grote groep partners uit de cultuursector werkt meemoo aan de digitalisering en duurzame bewaring van kranten, glasplaten en topstukken. Ook zetten ze in op metadatacreatie met behulp van Artificiële Intelligentie (AI) om de doorzoekbaarheid van digitale audiovisuele collecties te vergroten.

Hier vindt u meer informatie over de Vlaanderen Digitaal Awards. Hier vindt u het nieuwsbericht over de winnaars.

Aftermovie #TDV23

Inhoud is aan het laden