Meldingen

Persoonsgegeven

Verwerkingsverantwoordelijke

Meldingen van steden en gemeentenBevoegde stad of gemeente

Persoonsvolgend budget voor personen met een handicap (PVB)

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 • Schooltoelage voor het basisonderwijs en secundair onderwijs
 • Studietoelage hoger onderwijs

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

 • Erfgoedpremie voor beschermde monumenten en landschappen

 • Onderzoekspremie voor beschermde monumenten en landschappen

Agentschap Onroerend Erfgoed

Dienstencheques

Departement Werk en Sociale Economie

Schadevergoeding van het Vlaams Rampenfonds

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

 • Logiessubsidies

 • Toerisme voor allen subsidies

Toerisme Vlaanderen

OmgevingsvergunningDepartement Omgeving
 • Subsidie voor bebossing
 • Natuur in uw buurt
Agentschap voor Natuur en Bos
Retroactieve Investeringspremie terugdraaiende teller (RAI)Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Kinderopvang met inkomenstariefOpgroeien
Aanslagbiljet onroerende voorheffingVlaamse Belastingdienst
RenovatiepremieWonen Vlaanderen
Nieuwe documenten op Mijn Onderwijs: PersoneelAgentschap voor Onderwijsdiensten

Aanvragen

PersoonsgegevenVerwerkingsverantwoordelijke
Melding van schadeVlaams Rampenfonds
 • Fayatbeurs
 • Subsidie aanvraag Vlaamse overheid
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
KwalificatiekaartDepartement Mobiliteit en Openbare Werken
Aanmelden energiegemeenschapVlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Attesten en vergunningen

PersoonsgegevenVerwerkingsverantwoordelijke
 • Attest van Belgisch kiezer

 • Attest van Belgische nationaliteit

 • Attest van gezinssamenstelling

 • Attest van hoofdverblijfplaats (voorheen Attest van inschrijving)

 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek

 • Attest van leven

 • Attest van verblijfplaats met oog op een huwelijk

 • Attest van wettelijke samenwoning

 • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

 • Uittreksel uit de registers

Rijksregister
Fiscaal attest dienstenchequesDepartement Werk en Sociale Economie
Attest inkomenstarief voor kinderopvangOpgroeien
 • Fiscaal attest kinderopvang
 • Fiscaal attest vrije tijd
 • Fiscaal attest buitenschoolse kinderopvang
 • Mutualiteitsattest

Bevoegde stad of gemeente

 • Animator in het jeugdwerk

 • Hoofdanimator in het jeugdwerk

 • Instructeur in het jeugdwerk

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Uw gegevens bij de overheid

ThemaPersoonsgegevenVerwerkingsverantwoordelijke
COVID-19Uitnodiging COVID-19 vaccinatieAgentschap Zorg en Gezondheid
COVID-19VaccinatiecertificatenVaccinnet
COVID-19
 • Testcertificaten
 • Herstelcertificaten
Sciensano
U en uw gezin
 • Identiteitsgegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Afstamming
Rijksregister
U en uw gezinToeslagen Groeipakket
 • Opgroeien Regie
 • Agentschap Uitbetaling Groeipakket

U en uw gezinJeugdhulp dossiergegevens en historiekOpgroeien
Wonen en energieInstallaties zonnepanelen met groenestroomcertificaten

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Wonen en energieWoningpas van uw eigendom(men)
 • Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

 • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

 • Departement Omgeving

 • Wonen-Vlaanderen

Mobiliteit
 • Terugkommoment rijbewijs B

 • Nascholing vakbekwaamheid rijbewijs C en D

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Voordelen en tegemoetkomingen

Vlaamse loopbaanonderbreking en zorgkrediet

Departement Werk en Sociale Economie

Voordelen en tegemoetkomingen

Recht op ondersteuning

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Werk, functies en mandaten

Rekeningnummer Jobbonus

Vlaamse Belastingsdienst

Werk, functies en mandaten

Functies en ondernemingsvaardigheden

Federale Overheidsdienst Economie (Kruispuntbank van Ondernemingen)

Werk, functies en mandaten

Mandaten

Agentschap Binnenlands Bestuur

Onderwijs en vorming
 • Inburgeringstraject
 • Nederlands voor anderstaligen

Agentschap Integratie en Inburgering

Onderwijs en vorming
 • Leerkredietsaldo
 • Leerkredietbewegingen per academiejaar
 • Leer- en ervaringsbewijzen
 • Inschrijvingshistoriek hoger onderwijs
 • Inschrijvingshistoriek volwassenenonderwijs

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Onderwijs en vorming

Inschrijvingshistoriek leerplicht onderwijs

Agentschap voor Onderwijsdiensten

Onderwijs en vorming
 • Animator in het jeugdwerk

 • Hoofdanimator in het jeugdwerk

 • Instructeur in het jeugdwerk

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Veelgestelde vragen