Digitaal Vlaanderen is voor de meeste gegevens in Mijn Burgerprofiel slechts verwerker.

De verwerkingsverantwoordelijken zijn gebundeld per soort verzamelde of verzonden data:

Veelgestelde vragen