Meldingen

Persoonsgegeven

Verwerkingsverantwoordelijke

Persoonsvolgend budget voor personen met een handicap (PVB)

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 • Schooltoelage voor het basisonderwijs en secundair onderwijs
 • Studietoelage hoger onderwijs

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

 • Erfgoedpremie voor beschermde monumenten en landschappen

 • Onderzoekspremie voor beschermde monumenten en landschappen

Agentschap Onroerend Erfgoed

Dienstencheques

Departement Werk en Sociale Economie

 • Inname openbaar domein

 • Meldpunt 1777

 • Afspraken

Stad Kortrijk

Schadevergoeding van het Vlaams Rampenfonds

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

 • Logiessubsidies

 • Toerisme voor allen subsidies

Toerisme Vlaanderen

OmgevingsvergunningDepartement Omgeving

Attesten en vergunningen

PersoonsgegevenVerwerkingsverantwoordelijke
 • Attest van Belgisch kiezer

 • Attest van Belgische nationaliteit

 • Attest van gezinssamenstelling

 • Attest van hoofdverblijfplaats (voorheen Attest van inschrijving)

 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek

 • Attest van leven

 • Attest van verblijfplaats met oog op een huwelijk

 • Attest van wettelijke samenwoning

 • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

 • Uittreksel uit de registers

Rijksregister
Fiscaal attest DienstenchequesDepartement Werk en Sociale Economie

Uw gegevens bij de overheid

ThemaPersoonsgegevenVerwerkingsverantwoordelijke
Uw COVID-19 vaccinCOVID-19 vaccinatiegegevensAgentschap Zorg en Gezondheid
GroeipakketToeslagen Groeipakket
 • Opgroeien Regie
 • Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Woonst en vastgoed: EnergieInstallaties zonnepanelen met groenestroomcertificaten

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Mobiliteit
 • Terugkommoment rijbewijs B

 • Nascholing vakbekwaamheid rijbewijs C en D

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Voordelen en tegemoetkomingen

Vlaamse loopbaanonderbreking en zorgkrediet

Departement Werk en Sociale Economie

Voordelen en tegemoetkomingen

Recht op ondersteuning

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Functies en ondernemingsvaardigheden

Functies en ondernemingsvaardigheden

Federale Overheidsdienst Economie

Onderwijs
 • Inburgeringstraject
 • Nederlands voor anderstaligen

Agentschap Integratie en Inburgering

Onderwijs
 • Leer- en ervaringsbewijzen
 • Inschrijvingshistoriek hoger onderwijs
 • Inschrijvingshistoriek volwassenenonderwijs

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Onderwijs

Inschrijvingshistoriek leerplicht onderwijs

Agentschap voor Onderwijsdiensten

Veelgestelde vragen