Bevoegde entiteit / verwerkingsverantwoordelijkeDienstverlening
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Fluvius, het Vlaams Energie- en Klimaatsagentschap en Wonen Vlaanderen
Publiq - Uitpas
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
Vlaamse Belastingsdienst en Departement Werk en Sociale Economie
Vlaamse Belastingsdienst en Departement Werk en Sociale Economie
Vlaams Rampenfonds