Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bestuurstaal van de overheid

Bestuurstaal van de overheid

De taalwetgeving in bestuurszaken legt vast in welke taal (of talen) de overheid moet communiceren met burgers en omgekeerd.

De voorgeschreven bestuurstaal van een overheid is afhankelijk van verschillende factoren. Je moet deze vragen beantwoorden om de bestuurstaal van de overheid te bepalen:

 • Is er sprake van een ‘overheidsdienst’? Zo ja, welke specifieke bestuurstaalwetgeving is van toepassing op de overheidsdienst?

 • Wat is de werkkring van de overheidsdienst?

 • Over welk communicatietype gaat het?

 • In welk taalgebied bevindt de overheid of de correspondent zich?

Bestuurstaal van de overheid in het homogeen Nederlandse taalgebied

In het homogeen Nederlandse taalgebied is de bestuurstaal het Nederlands.

Bestuurstaal van de overheid in de faciliteitengemeenten in het Vlaamse Gewest

De term ‘Vlaamse faciliteitengemeenten’ is een verzamelnaam. We bedoelen hiermee de rand- en taalgrensgemeenten in Vlaanderen.

De 6 randgemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel zijn: Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos, Wemmel, Kraainem en Wezembeek-Oppem.

De Vlaamse taalgrensgemeenten zijn: Bever, Herstappe, Mesen, Ronse, Spiere-Helkijn en Voeren.

In de Vlaamse faciliteitengemeenten gelden bijzondere regels waardoor Franstalige inwoners in bepaalde gevallen met de overheid in het Frans kunnen communiceren als ze dat wensen.

  Let op
  • De taalfaciliteiten zijn integratiebevorderende maatregelen. Zij vormen geen uitzondering op de principiële ééntaligheid van het Nederlandse taalgebied. Er is dus geen sprake van een principiële tweetaligheid in de Vlaamse faciliteitengemeenten, want deze gemeenten behoren tot het ééntalige Nederlandse taalgebied. De Belgische Grondwet(opent in nieuw venster) erkent slechts één tweetalig taalgebied, het gebied Brussel-Hoofdstad.
  • De taalfaciliteiten gelden enkel voor de inwoners van de Vlaamse faciliteitengemeenten. Zij gelden niet voor de bestuurders van de Vlaamse faciliteitengemeenten. De Vlaamse faciliteitengemeenten mogen alleen in het Nederlands worden bestuurd. De zittingen van de gemeenteraad en het schepencollege verlopen daarom uitsluitend in het Nederlands. De taalfaciliteiten gelden ook niet voor inwoners van taalhomogene gemeenten.

  Bestuurstaal van de overheid in Brussel-Hoofdstad

  Het gebied Brussel-Hoofdstad is het enige tweetalige taalgebied van België.