Gedaan met laden. U bevindt zich op: Archief Vlaanderen

Archief Vlaanderen

Archief Vlaanderen is een online platform waar de Vlaamse overheid gearchiveerde digitale (en analoge) overheidsinformatie toegankelijk maakt voor de burger.

U kunt op Archief Vlaanderen terecht voor bekendgemaakte en openbare digitale overheidsinformatie van zowel de Vlaamse overheid als van de lokale overheden.

De digitale informatie is afkomstig uit het E-depot, een beveiligde toepassing voor het digitale archief van de Vlaamse overheid en de lokale overheden. Archief Vlaanderen haalt de informatie op uit dit E-depot.

De beheerder van het Archief Vlaanderen en het E-depot is het agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid.

Welke informatie vind ik terug op Archief Vlaanderen?

  • De digitale overheidsinformatie die u op Archief Vlaanderen kunt raadplegen, is bekendgemaakte en openbare overheidsinformatie.
  • De digitale dossiers en bestuursdocumenten hebben het administratieve proces doorlopen; dit wil zeggen dat deze dossiers en documenten zijn afgewerkt en afgesloten.
  • Overheidsinformatie waarvan de wettelijke of administratieve bewaartermijn is verstreken, kunt u opzoeken in Archief Vlaanderen. De digitale informatie is dan wel vernietigd, maar de beschrijvingen blijven aanwezig in het archief en zijn dus in Archief Vlaanderen op te vragen.

Welke informatie vind ik niet terug op Archief Vlaanderen?

De lopende dossiers of documenten die nog actief worden bewerkt, zijn niet terug te vinden in Archief Vlaanderen. Hetzelfde geldt voor persoonlijke of privacygevoelige informatie die is opgenomen in het digitale archief, ook deze informatie kan niet worden openbaar gemaakt via Archief Vlaanderen.

​​​​​​​Hoe gebruik ik Archief Vlaanderen?

U kunt in Archief Vlaanderen gearchiveerde digitale overheidsinformatie opzoeken, zoekresultaten filteren en verfijnen, de inhoud bekijken en eventueel downloaden of aanvragen.

Archief Vlaanderen geeft steeds aan wie de eigenaar (bewaargever) van de gearchiveerde overheidsinformatie is.

Afhankelijk van het type informatie en de geldende regels over hergebruik zult u zich als burger moeten aanmelden. Het aanmelden gebeurt met de eID, een mobiele app of authenticator, de Itsme-app of sms.

Meer informatie over de verschillende aanmeldopties en digitale sleutels