Gedaan met laden. U bevindt zich op: Doe een voorstel aan de overheid

Doe een voorstel aan de overheid

Hebt u een suggestie om een wet of decreet nog beter te maken of vindt u dat er in uw gemeente een beleidsmaatregel ontbreekt? Dan kunt u dat melden bij de bevoegde overheid – op lokaal, regionaal, federaal en Europees niveau. Bij de Vlaamse overheid doet u dat zo:

Verzoekschrift bij het Vlaams Parlement

Met een verzoekschrift of petitie aan het Vlaams Parlement vraagt u om een decreet te wijzigen of een nieuw voorstel te bespreken. Dat petitierecht is een vorm van rechtstreekse democratie. Lees hoe u een verzoekschrift indient.

Nieuw: voorstel aan de Vlaamse Regering of administratie

Sinds 1 januari 2019 is het nieuwe Vlaamse bestuursdecreet van kracht. Vanaf dan hebt u het recht om een eigen beleidsvoorstel in te dienen bij de Vlaamse overheid.

  • Wat? U doet een voorstel over het beleid van de Vlaamse Regering of de Vlaamse regelgeving.
  • Waar? Dat kan gratis bij een Vlaamse overheidsinstantie. Contacteer rechtstreeks de Vlaamse overheidsdienst die inhoudelijk werkt rond het thema waarover u een voorstel heeft.
  • Follow-up? U krijgt binnen een redelijke termijn een reactie met een standpunt of informatie over de actie die de overheid onderneemt. Op voorwaarde dat uw voorstel gegrond en redelijk is.

Meldingen

Wilt u een probleem melden? In Vlaanderen zijn er heel wat verschillende meldpunten. Bekijk het overzicht van meldpunten in Vlaanderen.

Klachten over de Vlaamse overheid

Bent u ontevreden over de dienstverlening van de Vlaamse overheid? Moet u te lang wachten op een antwoord of subsidie, krijgt u onterecht een boete of vindt u dat de wetgeving niet correct is toegepast in uw dossier? Dan kunt u de klachtenprocedure bij de Vlaamse overheid volgen. Deze verloopt in 3 stappen en is kosteloos.

Bent u ontevreden over het beleid van de Vlaamse Regering? Dan kunt u een beleidsklacht indienen.

Klachten over organisaties

Een aantal Vlaamse overheidsdiensten behandelt ook klachten over gesubsidieerde private organisaties.

Daarnaast zijn er nog een aantal afzonderlijke ombudsdiensten:

Verzoekschriften, klachten of beleidsvoorstellen bij andere overheden

Ook bij andere overheden kunt u een voorstel, verzoekschrift of klacht indienen: