Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uw zaak in moeilijkheden

Uw zaak in moeilijkheden

Als zelfstandige komt u, als uw zaak in moeilijkheden verkeert, soms voor moeilijke keuzes te staan. U kunt in bepaalde gevallen bij de overheid of andere organisaties aankloppen voor hulp.

Hulp van investeerders: familie, vrienden of kennissen

Man in gesprek met koppel
© Joris Casaer

Misschien hebt u wel familie, vrienden of kennissen die willen investeren in uw zaak. Via het systeem van de Winwinlening is dat voordelig, zowel voor uw zaak als voor de investeerder. Familieleden, vrienden of kennissen die in uw zaak investeren, krijgen daarvoor een belastingvermindering.

Financiële problemen bij wegenwerken

Als uw zaak door wegenwerken moeilijk bereikbaar wordt voor uw klanten, kan dat een zware impact hebben op uw omzet. Daarom kunt u daarvoor van de overheid een tegemoetkoming krijgen.

De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor hun deur. Zo kunnen ze hun klanten informeren en blijven bedienen tijdens die periode. Bedrijven die bij ernstige hinder door werken hun activiteiten moeten stopzetten, waardoor het voortbestaan van hun zaak in het gedrang komt, kunnen een sluitingspremie krijgen.

Noodgedwongen onderbreking of stopzetting door overmacht (brand, natuurramp,beroepsallergie, …)

Als u noodgedwongen uw zaak moet stopzetten wegens overmacht, bijvoorbeeld bij brand, overstroming of een andere natuurramp of bij een beroepsallergie, dan kunt u gedurende een bepaalde tijd een uitkering krijgen via het overbruggingsrecht (vroeger 'faillissementsverzekering').

Het overbruggingsrecht is er niet alleen voor faillissementen: ook bij (tijdelijke) noodgedwongen stopzetting kunt u er een beroep op doen. U kunt verschillende keren tijdens uw beroepsloopbaan een beroep doen op het overbruggingsrecht, met een maximum van 12 maanden gedurende uw volledige loopbaan.

Moeilijkheden bij het betalen van uw sociale bijdragen

Hebt u moeilijkheden om uw sociale bijdragen te betalen? Dat kan zware gevolgen hebben. Zo kunt u uw sociale rechten verliezen (bijvoorbeeld tegemoetkomingen van de ziekteverzekering) en dreigt u de schulden op te stapelen, want uw sociale bijdragen worden verhoogd als u ze niet tijdig betaalt. Neem daarom onmiddellijk contact op met uw socialeverzekeringsfonds. Misschien zijn er alternatieve mogelijkheden voor het betalen van uw sociale bijdragen, bijvoorbeeld via een afbetalingsplan of via de kwijtschelding van verhogingen (onder bepaalde voorwaarden).

Uw zaak heeft schulden die u niet kunt terugbetalen

Hebt u schulden gemaakt die u onmogelijk kunt terugbetalen? Dan zijn er twee mogelijke procedures:

  • als uw zaak moeilijkheden heeft, maar de problemen en de betalingsmoeilijkheden zijn op te lossen, dan kunt u een beroep doen op enkele maatregelen van de wet continuïteit der ondernemingen.
  • als er geen toekomst meer is voor uw zaak en u aan uw schuldeisers geen betalingen meer kunt doen, is een faillissement de enige oplossing.

Begeleiding voor ondernemers in moeilijkheden

De vzw Dyzo(opent in nieuw venster) begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden. Een team van gespecialiseerde beroepskrachten helpt u verder op economisch, juridisch en psychologisch vlak. U kunt bij Dyzo in alle discretie terecht voor het redden van uw zaak, voor het leefbaar maken van een faillissement en voor ondersteuning van een nieuwe start na een faillissement. Met de steun van Dyzo kunt u als gefailleerde of bijna gefailleerde ondernemer uw leven weer zo goed mogelijk op de rails proberen te krijgen.

In Brussel helpt het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden(opent in nieuw venster) (COm) zelfstandigen en bedrijfsleiders hun problemen te identificeren en een strategie uit te werken om uit de crisis te raken. .