Webkaart vastgoed

De webkaart is vrij toegankelijk voor iedereen. De webkaart toont percelen in eigendom van de Vlaamse overheid inclusief lokale besturen, gebouwen in eigendom of huur die vallen onder het toepassingsgebied van de Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen.

Werkwijze: Zonder omwegen kies je meteen de kaart die je wil door erop te klikken. In het zoekvenster kan je het adres van het perceel intypen. De ‘basiskaart’ kan je veranderen naar keuze (plattegrond, luchtfoto, hybride). Door op ‘meten’ te klikken, kan de oppervlakte of afstand bij benadering bepalen. Ook delen via sociale media is mogelijk, net zoals het printen van de zoekresultaten.

Toepassingen

Het gebruik van de webkaart heeft vele voordelen. Zo kunnen de webkaarten gecombineerd worden met andere GIS-lagen, kan een eigen webkaart vrij intuïtief samengesteld worden en kan de informatie gelezen worden door middel van een van de verschillende, vrij beschikbare webapplicaties.

Data combineren

Door het samenbrengen van datasets is het mogelijk alle beschikbare gegevens te zoeken met één enkele vraag. Alle gegevens zijn bovendien gekoppeld, waardoor makkelijker nieuwe relaties tussen de data ontdekt kunnen worden. De data kunnen gecombineerd worden met Excel en KML-bestanden, GIS-kaarten op de geoportalen of met externe webkaarten via Web Map Services (WMS).