Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dringend hulp nodig? Veilig Huis

Dringend hulp nodig?

Laat problemen niet aanslepen en zoek hulp. Dit zijn mogelijke hulplijnen.

Politie

Bij dringende situaties kan je dag en nacht bij de politie terecht via het nummer 101. Je kan altijd terecht bij de politie om aangifte van de feiten te doen. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. De politie zal dan een proces-verbaal (pv) opstellen. Je doet best bij elk feit aangifte, zodat de politie een dossier kan opbouwen.

1712 is het gratis telefoonnummer voor iedereen - volwassenen en kinderen - die vragen heeft over geweld, misbruik en (kinder)mishandeling. Professionele medewerkers luisteren naar je verhaal, geven je informatie en/of verwijzen je door naar de best passende hulpverlening in je buurt. Meer info vind je op www.1712.be.

Huisarts

Een (huis)arts kan naar je luisteren en je helpen om de situatie uit te klaren en eventueel door te verwijzen naar de gepaste hulpverlening. Aangezien de arts door het beroepsgeheim gebonden is, zal die niet snel op eigen initiatief dergelijke stappen ondernemen. Jij blijft altijd degene die beslist welke stappen er verder worden ondernomen.

CAW

Het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) zet zich dagelijks in om relatieproblemen en geweld in het gezin aan te pakken. Het begeleidt vrouwen, mannen, koppels, kinderen en gezinnen in het bespreekbaar maken van deze problemen en het zoeken naar oplossingen. Het probeert relaties en gezinnen in vaak erg moeilijke situaties weer perspectief te bieden. Dat kan onder meer betekenen dat je je relatie weer gezond probeert te krijgen of dat je weggaat bij elkaar. Professionele hulpverleners gaan samen met jou op zoek naar de meest gepaste hulp in jouw situatie. Raadpleeg de website www.caw.be of bel naar 0800 13 500.

Tele-Onthaal

Heb je nood aan steun? Wil je erover praten? Bel 106. Het nummer van Tele-Onthaal is dag en nacht bereikbaar. Een telefoontje is volledig anoniem en verschijnt niet op de telefoonrekening. Tele-Onthaal biedt ook hulp via chat. Een online gesprek is ook volledig anoniem.

App ‘112 BE’

Als je de hulp wil inroepen van een ziekenwagen of de politie, kan je gebruik maken van de app ‘112 BE’. Installeer die app dus zeker op je telefoon. De toepassing biedt het grote voordeel dat ze de exacte locatie kan bepalen van wie de noodcentrale probeert te bereiken.