Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voor professionals Veilig Huis

Voor professionals

Aanmelden

Veilig Huis werkt op basis van aanmelding door professionele diensten.

  • Als kernpartner van Veilig Huis kan je een dossier, dat voldoet aan de aanmeldingsvoorwaarden, rechtstreeks aanmelden in het dossiersysteem.
  • Als niet-kernpartner vragen we je om sowieso contact op te nemen vooraleer je een dossier kan aanmelden.

Je kan daarvoor contact opnemen met het centrum uit jouw regio.

Aanmeldingsvoorwaarden

  • Er is sprake van een verhoogd risico op herhaald familiaal geweld waarbij de fysieke en/of psychische integriteit van één of meerdere leden van het gezin in het gedrang dreigt te komen.
  • Intersectorale infodeling en casusoverleg tussen kernpartners is noodzakelijk om de cyclus van familiaal geweld te doorbreken.
  • Er is nood aan een afgestemd traject tussen de kernpartners om de cyclus van familiaal geweld te doorbreken.

Advies en consult

Als professional kan je bij Veilig Huis terecht voor advies en consult rond familiaal geweld. Je kan daarvoor contact opnemen met het centrum uit jouw regio.

Vorming

Als professional of organisatie kan je bij Veilig Huis terecht voor bepaalde vormingen en opleidingen rond familiaal geweld. Het aanbod verschilt momenteel nog van centrum tot centrum. Voor meer informatie kan je met het centrum uit jouw regio contact opnemen.