Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat biedt Veilig Huis Veilig Huis

Wat biedt Veilig Huis

Veilig Huis werkt op basis van aanmelding door professionele diensten. Momenteel kan je dus zelf niet rechtstreeks terecht bij Veilig Huis, met uitzondering van onze steungroepen.

Over Veilig Huis

Veilig Huis, ook gekend onder de vroegere naam Family Justice Center (FJC), is er voor gezinnen waarbinnen sprake is van ernstige conflicten die leiden tot geweld.

Jij en je gezin werden aangemeld bij Veilig Huis omdat een hulpverleningsorganisatie zich zorgen maakt. Ofwel heeft de politie je aangemeld omdat ze één of meerdere keren is tussengekomen. Het vertrekpunt is steeds een bezorgdheid en de wens om jou en je gezin te helpen.

Belangrijk: als Veilig Huis richten we ons op iedereen die betrokken is. Er gaat bijzondere aandacht naar de veiligheid en het welzijn van de kinderen.

Wat biedt Veilig Huis?

Conflicten ontstaan niet zomaar. Vaak heb je het op heel wat andere vlakken moeilijk: financieel, opvoeding, huisvesting, gezondheid, werk, school… Om geweld te kunnen stoppen is het belangrijk om alle problemen aan te pakken die stress veroorzaken.

Misschien kwam je al met verschillende diensten in contact en moet je steeds weer opnieuw je verhaal doen. Dat kan heel verwarrend zijn en ervoor zorgen dat je niet meer weet voor wat je bij wie terechtkan. Het kan ook zijn dat je nog geen hulpverlening krijgt, maar die wel nodig hebt.

Veilig Huis:

  • Biedt ondersteuning.
  • Creëert duidelijkheid in de veelheid aan hulp- en dienstverlening.
  • Zorgt voor een verbinding tussen jou, je gezin en alle betrokken diensten.
  • Gaat met jou in gesprek en brengt in kaart welke diensten met jouw gezin aan de slag zijn; samen bekijken we waar de moeilijkheden zitten en wat er nodig is.
  • Neemt, in samenspraak met jou, contact op met andere diensten die betrokken zijn bij jouw gezin.
  • Verwijst jou en je gezin door wanneer dat nodig is.
  • Organiseert overleg waarbij alle betrokken diensten rond de tafel zitten om het aanbod goed op elkaar af te stemmen, zodat je beter geholpen kan worden.
  • Blijft je dossier opvolgen zolang dat nodig is.

Hoe neemt Veilig Huis contact met je op?

Een medewerker van het Veilig Huis zal je telefonisch uitnodigen voor een onthaalgesprek in het centrum. Deze onthaalmedewerker zal samen met jou, je partner en/of je gezin nagaan wat er precies aan de hand is. De eerste bekommernis daarbij is dat de situatie voor iedereen veilig is. Vervolgens worden er eerste stappen gezet op zoek naar een oplossing. Er wordt besproken welke stappen je daar zelf in kan zetten en welke hulp of begeleiding eventueel aangewezen is.

Steungroepen

Heb je nood aan een luisterend oor? Zoek je een plek waar gezegd kan worden wat je moeilijk onder woorden kan brengen? Weet dan dat er bij Veilig Huis een veilige plek is waar je terechtkan, waar je andere lotgenoten tegenkomt, waar je steun kan zoeken bij elkaar.

Alles wat je als hulpvrager moet weten over Veilig Huis vind je ook in de digitale brochure.