Gedaan met laden. U bevindt zich op: De ambitie van het Verenigingsloket Verenigingsloket

De ambitie van het Verenigingsloket

Meer dan 90% van alle Vlamingen is lid van een vereniging en meer dan 50% is actief betrokken bij het organiseren ervan. Voor hen zet de Vlaamse overheid in op het verminderen van administratieve rompslomp bij de aanvraag van subsidies, vergunningen, materiaal ... Het resultaat is een makkelijk toegankelijk digitaal platform dat de overheidsdienstverlening en informatie aan verenigingen groepeert, digitaliseert en de toegang ertoe vereenvoudigt. 

Eén toegangspoort

Het Verenigingsloket wordt een betrouwbaar digitaal start- en eindpunt voor publieke dienstverlening aan verenigingen en zal - op termijn - toegankelijk zijn via elke overheidssite. Of een vereniging nu een aanvraag doet bij een Vlaamse overheidsdienst of een zaal wil huren in haar gemeente, het Verenigingsloket leidt je naar de correcte informatie en dienst.

Eén keer gegevens delen

Gedaan met telkens opnieuw dezelfde vragen over je vereniging beantwoorden. Op het Verenigingsloket kan een vereniging eenmalig haar gegevens registreren waarna deze worden bewaard in een centrale databron: het Verenigingsregister. Bij volgende contacten met dezelfde of een andere overheidsdienst zijn deze gegevens al bekend en moet een vereniging enkel nog aanvullen wat niet gekend is of gewijzigde gegevens updaten (bijvoorbeeld een nieuwe contactpersoon). Een aanvraag indienen gaat zo veel vlotter.

Eén overzicht van al je verenigingsinformatie

In het Verenigingsloket kan een vereniging via haar ‘Verenigingspaspoort’ alle informatie die over haar bekend is bij de verschillende dienstverleners raadplegen en updaten indien nodig. Zo weet ze in één oogopslag welke contactpersonen gekend zijn, welke aanvragen zijn ingediend, welke goedkeuringen of attesten ze in het verleden al ontving, … Ook de registratie zelf kan via het Verenigingsloket.

Informatie en dienstverlening op maat

© Clara Hermans

Het Verenigingsloket brengt verenigingen en dienstverleners rechtstreeks met elkaar in contact. Hierdoor kunnen dienstverleners aan de hand van gegevens uit het Verenigingspaspoort (zoals de regio en sector waarin je als vereniging actief bent) verenigingen informatie op maat aanbieden. Verenigingen komen zo ook sneller terecht bij de juiste instanties, waardoor dienstverleners hun ondersteunende rol ook beter en meer op maat van de vereniging kunnen vervullen.