Gedaan met laden. U bevindt zich op: Koepel of steunpunt Verenigingsloket

Koepel of steunpunt

Het Verenigingsloket wil de dienstverlening voor verenigingen op één platform samen brengen, digitaliseren en vereenvoudigen. Zo wordt het overzicht beter, de administratieve last voor verenigingen én koepels kleiner en kunnen dienstverleners beter inspelen op hun behoeften.

Wat kan je als koepel of steunpunt op het Verenigingsloket doen?

Een koepel, steunpunt of federatie vertegenwoordigt en ondersteunt haar aangesloten leden en afdelingen, maar is vaak ook zelf een vereniging. Daarom kan je als koepel ook zelf gebruik maken van de functionaliteiten van het Verenigingsloket.

Voordelen voor jouw vereniging of koepel

Het Verenigingsloket wordt een overkoepelend digitaal platform voor verenigingen, over alle bestuurslagen heen. Aangezien dit een zeer groot veld met vele spelers is, zal niet alles onmiddellijk voor iedereen ter beschikking zijn.

Het Verenigingsloket start met de bouw van de meest gebruikte functionaliteiten zoals registreren van je vereniging, contactgegevens en - personen beheren en aanpassen, dienstverlening (subsidies, attesten, toelatingen ...) aanvragen en zo verder. Stap voor stap wordt verder gebouwd zodat steeds meer functionaliteiten beschikbaar worden bij steeds meer dienstverleners.

Wat zal het Verenigingsloket uiteindelijk voor jouw vereniging of koepel betekenen?

  • Het centrale vertrekpunt voor alle informatie en diensten:
   • basisinformatie en nuttige tips, bijvoorbeeld over het oprichten van een vereniging en de juridische gevolgen hiervan, afsluiten van verzekeringen of organiseren van evenementen
   • aanvraag van diensten en producten opstarten
  • Toegang tot overheidsdienstverlening over alle bestuursniveaus en dienstverleners heen:
   • gemeente, provincie, Vlaamse of federale overheid
   • ook andere dienstverleners zoals koepels, (sport)federaties, Uit-databank, gratis vrijwilligersverzekering en zo verder
   • zoeken via thema of naam leidt naar de subsidie, attest, toelating, verplichting … die je nodig hebt, ongeacht wie dit uitreikt
  • eenmalig registratie van je verenigingsgegevens in het Verenigingsregister (de nieuwe databron voor verenigingen) via
   • samenwerking met koepels, federaties, lokale besturen
   • online registratieformulier op het Verenigingsloket door een vertegenwoordiger van je vereniging
  • elke vereniging krijgt een ‘Verenigingscode’, een uniek nummer (zoals een ondernemersnummer voor ondernemingen of het rijksregister voor burgers) waardoor alle (overheids)dienstverleners jouw organisatie als ‘vereniging’ herkennen en dus
   • eenvoudiger gepaste dienstverlening aanbieden
   • reeds beschikbare gegevens in het Verenigingsregister niet opnieuw opvragen
  • overzicht van je eigen gegevens en historiek in het ‘Verenigingspaspoort’: contactpersonen, actieve regio en sector, maar ook aanvragen, goedkeuringen, attesten uit het verleden …
  • makkelijke manier om zelf de (contact)gegevens van je vereniging aan te passen zodat de juiste informatie steeds beschikbaar is voor overheden én het brede publiek
  • transparantie over eventuele aanpassingen van je gegevens door anderen (bijvoorbeeld wijziging adres door het lokale bestuur)
  • Dankzij het Verenigingspaspoort is bekend in welke regio en sector je vereniging actief is en krijg je overheidsdiensten en -producten te zien die voor jouw vereniging van toepassing zijn
  • Geen overdaad aan informatie, enkel producten en diensten die echt bij je passen: een Gentse sportclub ziet bijvoorbeeld geen info over diensten waar ze geen gebruik van kan maken zoals cultuursubsidies of voorzieningen voor jeugdbewegingen
  • Totaaloverzicht over de verschillende overheden heen, maar wel op maat van jouw vereniging: een zwemclub uit Neerpelt ziet tegelijk het aanbod van gemeente Pelt, Sport Vlaanderen, de Vlaamse zwemfederatie, informatie in de Uitdatabank …
  • extra communicatiekanaal om jouw vereniging bekend te maken aan een ruim publiek dat op zoek is naar een leuke hobby, verenigingsengagement, sportclub ...
  • Kennis- en informatie-uitwisseling met andere verenigingen wordt makkelijker aangezien je via het Verenigingsloket handige overzichten van verenigingen en hun contactpersonen vindt, en jouw vereniging daar zelf ook terug te vinden is.

Aansluiten op het Verenigingsloket

Wil je als koepel of vereniging meewerken aan het Verenigingsloket? Heel fijn! Stuur ons een e-mail: verenigingsloket@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).