Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vereniging Verenigingsloket

Vereniging

Het Verenigingsloket wil info en dienstverlening voor verenigingen op één platform samenbrengen, digitaliseren en vereenvoudigen, over alle bestuurslagen heen. Zo krijg je een beter overzicht en kunnen dienstverleners makkelijker inspelen op je behoeften. Aangezien dit een zeer groot veld met vele spelers is, zal niet alles onmiddellijk voor iedereen beschikbaar zijn. 

Wat kan je als vereniging op het Verenigingsloket doen

Het Verenigingsloket start met de meest gebruikte functionaliteiten zoals registreren van je vereniging, contactgegevens en - personen beheren, info over verenigingen zoeken, dienstverlening (subsidies, attesten, toelatingen ...) aanvragen en zo verder. Stap voor stap wordt verder gebouwd zodat steeds meer functionaliteiten beschikbaar worden bij steeds meer dienstverleners.

  • Je kan je (nieuwe) vereniging registeren op het Verenigingsloket zodat je vindbaar wordt voor potentiële leden, andere verenigingen of (lokale) overheden als je vertegenwoordiger bent van je vereniging.

  • Potentiële leden maar ook andere verenigingen of (lokale) overheden zoeken info over leuke verenigingen in de buurt of een specifieke hobby of engagement. Daarom centraliseert het Verenigingsloket deze informatie in de rubriek ‘verenigingen’ zodat iedereen in Vlaanderen je kan vinden, op voorwaarde dat je daar zelf voor kiest.

  • Het Verenigingsloket toont algemene info en contactgegevens over je vereniging zodat het brede publiek je terugvindt en kan contacteren. Persoonsgegevens worden niet weergegeven, tenzij je dit expliciet zelf beslist. Je kan dit ook zelf nakijken en aanpassen via de rubriek ‘Mijn vereniging’.

  • Als vereniging doe je beroep op diensten van je eigen gemeente of stad zoals een premie of toelating voor een evenement, maar ook van de Vlaamse overheid of andere dienstverleners. Omdat het niet altijd duidelijk is welke dienstverlening door welke overheid wordt aangeboden, centraliseert het Verenigingsloket dit voor jou in de rubriek ‘aanbod’ zodat jij niet langer zelf bij verschillende overheden moet gaan kijken.

  • Om diensten aan te vragen in naam van je vereniging bij de gemeente of Vlaamse overheid of andere dienstverleners of de gegevens van je vereniging aan te passen, moet je kunnen aantonen dat je een band hebt met die vereniging. Daarna kan je de gegevens van je vereniging beheren en je dienstverlening opvolgen.

  • Verenigingen moeten voldoen aan heel wat wetgeving en regels en het is niet altijd even duidelijk wanneer aan welke verplichtingen moet worden voldaan. Daarom groepeert het Verenigingsloket in de rubriek ‘info en advies’ beknopt en thematisch de belangrijkste verplichtingen. Voor uitgebreide details verwijzen we door naar onze partners.

Voordelen voor jouw vereniging

De functionaliteiten worden systematisch uitgebreid, net zoals het aantal overheden en dienstverleners dat deze ondersteunen. Dat levert een heel aantal voordelen op voor jou als vereniging en vertegenwoordiger:

Wat gebeurt er met de gegevens van je vereniging?