Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lokaal bestuur of Vlaamse overheidsdienst Verenigingsloket

Lokaal bestuur of Vlaamse overheidsdienst

Het Verenigingsloket wil info en dienstverlening aan verenigingen op één digitaal platform bij elkaar brengen en vereenvoudigen, zodat administratie voor verenigingen en koepels makkelijker wordt. Dit zal ook de werklast voor lokale besturen en overheidsdepartementen verlichten en tegelijk de dienstverlening verbeteren.

Wat kan je op het Verenigingsloket doen?

Voordelen als overheid

  • besparing tijd en geld, want er is geen nood meer aan een eigen databestand van (lokale) verenigingen
  • behoud eigen databank met extra gegevens over verenigingen en hun contactpersonen mogelijk indien gewenst (‘lokale verrijking’ van gegevens), maar niet noodzakelijk
  • unieke identificatie van (lokale) verenigingen
   • ook van feitelijke verenigingen en subverenigingen, waarvan tot nu toe geen of weinig gegevens bekend waren
   • geen dubbele registratie van verenigingen dankzij systeem van dubbeldetectie
  • eenmalig doorgeven of updaten van gegevens
  • betere datakwaliteit, want
   • verenigingen kunnen via het Verenigingsloket zelf hun (contact)gegevens updaten waardoor deze actueler blijven
   • meerdere overheden en andere dienstverleners gebruiken en beheren dezelfde data waardoor fouten of verouderde data sneller worden opgemerkt
  • verenigings- en persoonsgegevens van contactpersonen juridisch correct en veilig
   • uitwisselen met andere dienstverleners dankzij het e-gov-decreet en gebruik van beveiligde platformen
   • hergebruiken op je eigen website om het (lokale) verenigingsleven te ondersteunen
  • eenvoudiger beheer en uitwisseling van verenigingsgegevens binnen en tussen besturen, diensten en (eigen) applicaties
  • vlottere en correctere aanvragen van producten en diensten aangezien de vereniging enkel nog gegevens moet aanvullen die niet gekend of gedateerd zijn
  • betere kennis van het (lokale) verenigingsleven aangezien nieuwe én bestaande vereniging zichzelf kunnen registeren via een online registratieformulier
  • makkelijke manier om over meer en betrouwbare verenigingsgegevens te beschikken gezien
   • verschillende overheidsdiensten dezelfde set gegevens gemeenschappelijk beheren
   • verenigingen zelf eigen gegevens updaten
  • transparantie over de herkomst en wijziging van verenigingsgegevens bij (overheids)dienstverleners
  • minder vragen over voortgang van dossiers omdat verenigingen zelf opvolgen wat de stand van zaken is, wat een grote ontlasting van je medewerkers is
  • ​​​​​efficiëntere werking van jouw diensten, aangezien verenigingen correct worden geïdentificeerd en via doorverwijzing op maat automatisch bij het juiste product terechtkomen op jouw dienstverleningspagina
  • geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen lokale IT-systemen en Verenigingsregister(opent in nieuw venster) waardoor gegevens kunnen worden hergebruikt en verenigingen niet telkens opnieuw moeten aanmelden
  • verenigingen vinden gemakkelijker jouw dienstverlening, ook als hun zoektocht start op een andere overheidssite aangezien het Verenigingsloket een overkoepelend digitaal platform is over alle bestuursniveaus heen dat doorverwijst naar de juiste instantie (lokaal, provinciaal, Vlaams en op termijn ook federaal)
  • bestaande samenwerkingen met andere organisaties die diensten aanbieden aan verenigingen - zoals Uit-databank of de Gratis vrijwilligersverzekering - blijven behouden want ook zij kunnen aansluiten op het Verenigingsloket
  • via de gegevens (zoals regio en sector) van het Verenigingsregister komt de vereniging via doorverwijzing op maat automatisch bij het correcte product op jouw site terecht
  • leidt tot minder ‘overbodige’ aanvragen voor subsidies, vergunningen, attesten … omdat de vereniging makkelijker bij de diensten en producten uitkomt waarop ze wel aanspraak kan maken
  • het Verenigingsloket gebruikt dezelfde voorzieningen(opent in nieuw venster) (Vlaamse digitale bouwstenen) als Mijn burgerprofiel en eloketondernemers.be waardoor aansluiten makkelijker wordt als je al aangesloten bent op een van deze platformen, zoals bijvoorbeeld
   • de global header, om op je eigen website of applicaties toegang te bieden tot het Verenigingsloket
   • ACM/IDM zodat de vertegenwoordigers van de verenigingen kunnen aanmelden
   • het Verenigingsregister, de nieuwe databron die de unieke identificatie van nieuwe en bestaande verenigingen mogelijk maakt
   • de Interbestuurlijke en Lokale productencatalogus (IPDC/LPDC) om je eigen dienstverlening te ontsluiten via het Verenigingsloket en zo op een efficiënte manier verenigingen en hun vertegenwoordigers te bereiken
   • Maximale Gegevensdeling tussen Administraties (MAGDA) zodat informatie over verenigingen en de diensten en producten op een veilige manier kunnen uitgewisseld worden tussen alle instanties die hiervoor de juiste machtigingen hebben
   • Dossier Status Informatie Dossier (DOSIS) zodat verenigingen de wijzigingen in hun aanvragen, dossiers en producten digitaal kunnen opvolgen
  • integratie met bestaande (lokale) IT-tools en platformen is mogelijk, waardoor goed functionerende werkwijzen en IT-infrastructuur kan behouden blijven
  • omkadering en technische richtlijnen worden voorzien om de lokale IT-tools en reeds gebruikte voorzieningen aan te passen
  • technische ondersteuning door Vlaamse overheid en servicedesk 1700 beschikbaar

Aansluiten op het Verenigingsloket

Koppel je bestaande e-loketten en andere lokale IT-systemen met de digitale softwarecomponenten van de Vlaamse overheid zodat informatie en data vlot en veilig kunnen worden uitgewisseld. Zo verzoen je als lokaal bestuur de eigenheid en vertrouwdheid van de eigen voorzieningen met de meerwaarde van gedeelde data en centraal aangeboden tools.

Wil je als (lokaal) bestuur of Vlaamse overheidsdienst koppelen met het Verenigingsloket?

Wil je de administratie en dienstverlening voor je medewerkers én verenigingen vereenvoudigen? Vul dan dit interesseformulier in en wij contacteren je snel.