Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lokaal bestuur of Vlaamse overheidsdienst Verenigingsloket

Lokaal bestuur of Vlaamse overheidsdienst

Het Verenigingsloket wil de dienstverlening aan verenigingen op één digitaal platform bij elkaar brengen en vereenvoudigen, zodat administratie voor verenigingen en koepels makkelijker wordt. Dit zal ook de werklast voor lokale besturen en overheidsdepartementen verlichten en tegelijk de dienstverlening verbeteren.

Voordelen voor jouw bestuur of overheidsdienst

  • besparing tijd en geld want er is geen nood meer aan een eigen databestand van (lokale) verenigingen
  • behoud eigen databank met extra gegevens over verenigingen en hun contactpersonen mogelijk indien gewenst (‘lokale verrijking’ van gegevens), maar niet noodzakelijk
  • unieke identificatie van (lokale) verenigingen
   • ook van feitelijke verenigingen en afdelingen, waarvan tot nu toe geen of weinig gegevens bekend waren
   • geen dubbele registratie van verenigingen dankzij systeem van foutmeldingen
  • eenmalig doorgeven of updaten van gegevens
  • betere datakwaliteit, want
   • verenigingen kunnen via het Verenigingsloket zelf hun (contact)gegevens updaten waardoor deze actueler blijven
   • meerdere overheden en andere dienstverleners gebruiken en beheren dezelfde data waardoor fouten of verouderde data sneller worden opgemerkt
  • verenigings- en persoonsgegevens van contactpersonen juridisch correct en veilig
   • uitwisselen met andere dienstverleners dankzij het e-gov-decreet en gebruik van beveiligde platformen
   • hergebruiken op je eigen website om het (lokale) verenigingsleven te ondersteunen
  • eenvoudiger beheer en uitwisseling van verenigingsgegevens binnen en tussen besturen en applicaties
  • vlottere en correctere aanvragen van producten en diensten aangezien de vereniging enkel nog gegevens moet aanvullen die niet gekend of gedateerd zijn
  • betere kennis van het (lokale) verenigingsleven aangezien nieuwe én bestaande vereniging zichzelf kunnen registeren via een online registratieformulier
  • geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen lokale IT-systemen en Verenigingsregister
  • makkelijke manier om over meer en betrouwbare verenigingsgegevens te beschikken gezien
   • verschillende overheidsdiensten dezelfde set gegevens gemeenschappelijk beheren
   • verenigingen zelf eigen gegevens updaten
  • transparantie over de herkomst en wijziging van verenigingsgegevens bij (overheids)dienstverleners
  • minder vragen over voortgang van dossiers omdat verenigingen zelf opvolgen wat de stand van zaken is, wat een grote ontlasting van je medewerkers is
  • ​​​​​verenigingen vinden gemakkelijker jouw dienstverlening, ook als hun zoektocht start op een andere overheidssite aangezien het Verenigingsloket een overkoepelend digitaal platform wordt over alle bestuursniveaus heen dat doorverwijst naar de juiste instantie (lokaal, provinciaal, Vlaams en op termijn ook federaal)
  • efficiëntere werking van jouw diensten, aangezien verenigingen correct worden geïdentificeerd en via doorverwijzing op maat automatisch bij het juiste product terechtkomen op jouw dienstverleningspagina
  • bestaande samenwerkingen met andere organisaties die diensten aanbieden aan verenigingen - zoals Uit-databank of de Gratis vrijwilligersverzekering - blijven behouden want ook zij kunnen aansluiten op het Verenigingsloket
  • via gegevens uit het Verenigingspaspoort (zoals regio en sector) komt de vereniging via doorverwijzing op maat automatisch bij het correcte product op jouw site terecht
  • leidt tot minder ‘overbodige’ aanvragen voor subsidies, vergunningen, attesten … omdat de vereniging makkelijker bij de diensten en producten uitkomt waarop ze wel aanspraak kan maken
  • het Verenigingsloket gebruikt dezelfde voorzieningen(opent in nieuw venster) als Mijn burgerprofiel en eloketondernemers.be waardoor aansluiten makkelijker wordt als je al aangesloten bent op een van deze platformen, zoals bijvoorbeeld
   • de global header, om op je eigen website of applicaties toegang te bieden tot het Verenigingsloket
   • ACM/IDM zodat de vertegenwoordigers van de verenigingen kunnen aanmelden
   • het Verenigingsregister, de nieuwe databron die de unieke identificatie van nieuwe en bestaande verenigingen mogelijk maakt
   • de Interbestuurlijke en Lokale productencatalogus (IPDC/LPDC) om je eigen dienstverlening te ontsluiten via het Verenigingsloket en zo op een efficiënte manier verenigingen en hun vertegenwoordigers te bereiken
  • integratie met bestaande (lokale) IT-tools en platformen is mogelijk, waardoor goed functionerende werkwijzen en IT-infrastructuur kan behouden blijven

Werking van het Verenigingsloket

Het Verenigingsloket start met de bouw van de meest gebruikte functionaliteiten door verenigingen, zoals beheer gegevens en contactpersonen, aanvraag dienstverlening ... Niet alle functionaliteiten zullen onmiddellijk en volledig digitaal beschikbaar zijn, maar wel stap voor stap.

Deelnemen als lokaal bestuur

Het Verenigingsloket is een overkoepelend platform. Om interacties en informatie-uitwisseling tussen dienstverleners mogelijk te maken worden bestaande e-loketten en andere lokale IT-systemen gekoppeld aan voorzieningen van de Vlaamse overheid. Zo verzoen je als lokaal bestuur de eigenheid en vertrouwdheid van de eigen voorzieningen met de meerwaarde van gedeelde databronnen en centraal aangeboden tools van de Vlaamse overheid.

Deelnemen als Vlaamse overheidsdienst

Als Vlaamse overheidsdienst kan je net zoals lokale besturen aansluiten op het Verenigingsloket met behoud van eigen IT-systemen. Op die manier wordt wat je nu al digitaal aanbiedt ontsloten aan een ruimer doelpubliek en geniet je tegelijkertijd van de meerwaarde van gedeelde databronnen en centraal aangeboden tools.

Wil je als (lokaal) bestuur of Vlaamse overheidsdienst meewerken aan het Verenigingsloket?