Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werken met de digitale bouwstenen Verenigingsloket

Werken met de digitale bouwstenen

Het Verenigingsloket is een overkoepelend webplatform. Bestaande e-loketten en andere lokale IT-systemen blijven behouden en worden via webservices gekoppeld aan Vlaamse digitale bouwstenen. Op die manier wordt wat vandaag al digitaal aangeboden wordt, hergebruikt en verder gestroomlijnd. Zo kunnen dienstverleners hun eigenheid en vertrouwde werkwijze combineren met de meerwaarde van gedeelde databronnen en centraal aangeboden tools van de Vlaamse overheid.

De bestaande Vlaamse digitale bouwstenen waarmee geïntegreerd wordt zijn:

Een nieuwe digitale bouwsteen die het centrale hart van het Verenigingsloket zal vormen, is het Verenigingsregister. Dit is de nieuwe databron waarin de gegevens van verenigingen centraal worden opgeslagen en beheerd. Op die manier is er een unieke identificatie van nieuwe en bestaande verenigingen, want ook de verenigingen zoals vzw’s die nu reeds gekend zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zullen raadpleegbaar zijn via het Verenigingsregister.