Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overlegorganen en contactmomenten Verenigingsloket

Overlegorganen en contactmomenten

Het Verenigingsloket wordt voor en samen met verenigingen, koepels en dienstverleners gebouwd. Via verschillende overlegorganen worden ze bij de ontwikkeling van het loket betrokken en op regelmatige tijdstippen op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. 

Contactmomenten

Het Verenigingsloket en -register wil verenigingen, koepels, lokale besturen en Vlaamse overheidsdepartementen informeren over de ontwikkelingen en regelmatig afstemmen om het programma bij te sturen waar nodig.

Overlegorganen

Via verschillende overlegorganen nemen de betrokken partners en een vertegenwoordiging van de doelgroepen voor wie we het Verenigingsloket bouwen, actief deel aan de ontwikkeling ervan.