Voorwaarden

Voor projecten ingediend wordt per noodkoopwoning een werkingsvergoeding voorzien, ter dekking van personeels- en werkingskosten.

Bedrag

3000 euro per noodkoopwoning.

Wetgeving

  • Energiedecreet van 8/05/2009: Decreet van 08/05/2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid
  • BVR 19/11/2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, art. 7.2.22