Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (taxivergunning)

Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (taxivergunning)

Er is sprake van individueel bezoldigd personenvervoer als u tegen betaling vervoer organiseert voor maximaal 9 inzittenden, inclusief de bestuurder. In dat geval hebt u als uitbater een vergunning nodig.

Vergunning aanvragen

Vraag via Centaurus2020(opent in nieuw venster) uw vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer aan bij uw gemeente:

 • De vergunning aanvragen is gratis.
 • Uw vergunning is 5 jaar geldig en u kunt ze dan vernieuwen.
 • Stap 1

  Vul het aanvraagformulier in

  Vul de aanvraag in via Centaurus2020(opent in nieuw venster) of maak een afspraak bij de bevoegde dienst van uw gemeente.

  U hebt de volgende documenten en gegevens nodig voor uw aanvraag:

  • uw gegevens als exploitant, waarbij u volgende 4 documenten toevoegt (als een rechtspersoon de vergunning aanvraagt, zijn die documenten nodig van elke gemandateerde):
   • kopie van identiteitskaart (voor- en achterkant)
   • uittreksel strafregister model 596.1-27, voor elke bestuurder én op naam van de rechtspersoon
   • schuldenattest FOD Financiën (ook als u net gestart bent)
   • schuldenattest RSZ (ook als u net gestart bent en geen personeel hebt).
  • de gegevens van uw voertuig(en) en uw apparatuur of software, met volgende 7 bijlagen:
   • kopie van verzekeringspolis
   • kopie van (groene of) witte verzekeringskaart
   • inschrijvingsbewijs: altijd T-X-plaat (T-L mag alleen voor voertuigen die alleen ceremonievervoer doen)
   • bewijs technische keuring als voertuig voor individueel bezoldigd personenvervoer: voorafgaande keuring is nodig, ook bij nieuwe voertuigen, daarna om de 6 maanden
   • eenvormigheidsattest of gelijkvormigheidsattest (COC, certificat of conformity)
   • bewijs terbeschikkingstelling (voldane aankoopfactuur, afbetalingscontract of leasingcontract)
   • model dienststaat en vervoerbewijs, om te tonen dat de apparatuur of software alle bepalingen weergeeft die opgelegd zijn in artikelen 33 en 34 van het BVR van 8 november 2019.
 • Stap 2

  Haal uw vergunning op of dien een nieuwe aanvraag in

  Zodra uw aanvraag volledig is, verneemt u ten laatste 45 dagen later de beslissing:

  • Goedkeuring: u verneemt hoe en waar u de vergunningsdocumenten kunt ophalen. Als u uw vergunning ophaalt bij uw gemeentebestuur, moet u ook alle documenten meebrengen die u doorstuurde bij uw aanvraag.

   Bewaar de vergunningsbrief op de exploitatiezetel van uw taxionderneming. In elk voertuig moet ook een vergunningskaart aanwezig zijn.
  • Weigering: u krijgt informatie over de reden van weigering.

Extra voertuig toevoegen

Dien uw aanvraag in via Centaurus2020(opent in nieuw venster) als u een extra voertuig wilt toevoegen aan uw vergunning.

In elk voertuig moeten 2 vergunningskaarten aanwezig zijn: een tegenover de zitplaats van de passagier en een rechtsonder op de achteruit.

Retributies en belastingen

BVR 9/6/20232024
vervoersonkosten/km0,75 euro0,89 euro
vervoersonkosten/uur30 euro35,62 euro
bestuurderspas20 euro23,74 euro
vergunning IBP eco (per voertuig)250 euro296,79 euro
vergunning IBP standaard (per voertuig)350 euro415,51 euro
BVR 18/7/20032024
VVB-vergunning (per voertuig)250 euro424,59 euro
taxivergunning (per voertuig) maximum250 euro424,59 euro
standplaatsvergunning (per voertuig) maximum450 euro764,27 euro

Overgangsbepaling bestaande vergunningen

Er is een overgangsbepaling voor taxi- en VVB-vergunningen die werden uitgereikt voor 1 januari 2020. Die kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven.

Uitbaters kunnen ook beslissen om hun taxi- en VVB-vergunning voortijdig stop te zetten om over te stappen naar de nieuwe vergunning. Dat doen ze bij voorkeur op 1 januari van het jaar waarin de oude vergunning afloopt. Zo vermijden ze dat jaar een dubbele belasting/retributie te moeten betalen.

Nieuwe vergunningen vallen meteen onder de nieuwe voorwaarden.

Belangrijk: iedere chauffeur heeft een bestuurderskaart nodig. Ook als de uitbater werkt met een vergunning van voor 2020.

Overzicht vergunningen Individueel Bezoldigd Personenvervoer

Bekijk de lijst(Excel bestand opent in nieuw venster) (dd. 9 april 2024) met de vergunde uitbaters en hun voertuigen. Deze lijst wordt maandelijks vernieuwd.