Voorwaarden

De fiscale investeringsaftrek is geldig voor:

 • belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting: dat zijn de natuurlijke personen die winsten ontvangen uit een industriële, commerciële of landbouwactiviteit
 • belastingplichtigen onderworpen aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders;
 • de beoefenaars van vrije beroepen, ambten, posten en andere winstgevende bezigheden.

Informatie over de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen (waarvoor het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap deels bevoegd is) vindt u hieronder en in de Handleiding verhoogde investeringsaftrek(PDF bestand opent in nieuw venster). Deze handleiding bevat ook verwijzingen over de andere investeringen.

Procedure

 • De verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door ondernemingen is een federale maatregel. U vindt de contactgegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën onderaan.
 • Om de verhoogde aftrek te verkrijgen moet een attest worden voorgelegd dat afgeleverd wordt door de regionale overheid waar de investering gebeurt.
  • In Vlaanderen worden de attesten afgeleverd door het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). De attesten kunt u online aanvragen.
  • De belastingplichtige moet op zijn beurt het attest indienen samen met de belastingaangifte voor de periode waarin de investeringen zijn gedaan.
 • Stavingsdocumenten van uw dossier kunt u mailen naar investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Voor een vlotte behandeling vragen wij u volgende regels te respecteren bij het opsturen van de stavingsdocumenten per mail:
 • Bent u niet in de mogelijkheid om uw documenten te digitaliseren? In dat geval mag u alle documenten per post opsturen. Hou er rekening mee dat correspondentie per post grote vertraging kan oplopen, waardoor de tijdige aflevering van de attesten niet gegarandeerd kan worden. In dit kader verwijzen wij naar de bepaling die ook op elke beslissing vermeld is: “Indien de belastingaangifte al gebeurd is op het moment dat u het attest ontvangt, moet u (een kopie van) het attest binnen de 30 dagen na ontvangst bezorgen aan de Administratie der Directe Belastingen. De Controleur van de belastingen ontvangt een kopie van de beslissing zodat hij kan overgaan tot rectificatie van uw belastingaangifte.”

Financieel voordeel

Voor inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%.

Uitzonderingen

Als een van de ondersteuningsmaatregelen in het kader van COVID-19, wordt aan eenmanszaken, vrije beroepen en ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap een forfaitaire investeringsaftrek van 25% toegekend voor alle energiebesparende investeringen verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022. Deze ondernemingen hebben hiervoor geen attest nodig van het VEKA.

Wetgeving

Artikel 69 van het Wetboek der Inkomstenbelasting (W.I.B.) biedt ondernemingen de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. De aftrek wordt verricht op de winst van het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de vaste activa zijn verkregen of tot stand zijn gebracht.