Voorwaarden

 • Een oorlogsslachtoffer is een persoon die getroffen is door een invaliditeit van 100%. De wetgeving spreekt officieel van een "grootoorlogsverminkte".
 • Deze personen komen in aanmerking:
  • militairen van de oorlog 1914-1918.
  • militairen en bepaalde burgers van de oorlog 1940-1945.
  • militairen van de oorlog in Korea (onder bepaalde voorwaarden).
  • militairen die opdrachten vervulden in het kader van de NAVO, de VN of die erkend werden door de Ministerraad.
 • De vermindering kan worden toegekend voor de woning waarin een oorlogsslachtoffer zijn hoofdverblijfplaats heeft op 1 januari van het aanslagjaar.

Bedrag

 • De vermindering van onroerende voorheffing bedraagt 20%.
 • De vermindering voor oorlogsslachtoffers kan niet gecombineerd worden met de vermindering voor een persoon met een handicap. U krijgt altijd de vermindering die voor u het voordeligste is.

Procedure

U vraagt de vermindering één keer aan, daarna wordt ze automatisch toegekend:

U voegt een bewijs toe aan uw aanvraag waaruit blijkt dat u recht hebt op deze vermindering. De Federale Pensioendienst levert dergelijke bewijzen af.

 • Bevoegde instantie Vlaamse Belastingdienst