De Leuvense regio is uitgestrekt en heeft naast zijn studentenstad heel wat te bieden. De vervoerregio telt 31 gemeenten waaronder de stadsregio Leuven, de gemeentes uit Hageland, Haspengouw, Brabantse Leemstreek en Druivenstreek. Op cijfermatig niveau betekent dit een oppervlakte van ca. 1.215.941 km2 met ongeveer 548.870 inwoners en 160.732 arbeidsplaatsen.

De vervoerregioraad wil werk maken van de mobiliteits-, klimaat- en leefbaarheidsdoelstellingen door het uitbouwen van hoogwaardige netwerken rond openbaar vervoer en fiets, en toepassingen van duurzame en slimme mobiliteitsoplossingen. Het is de ambitie om het aantal intergemeentelijke autoverplaatsingen terug te dringen door het aanbieden van volwaardige alternatieven. Eén van de belangrijkste doelstellingen hierbij is het bundelen van de regionale verplaatsingen door het optimaal en flexibel inzetten van verschillende modaliteiten.

Vervoerregio Leuven in beeld

Bekijk het introductiefilmpje over de uitdagingen en visie van vervoerregio Leuven. Het filmpje heeft Nederlandse ondertiteling en duurt 2,5 minuten.

Online bevraging

Bent u inwoner van één van de 31 steden of gemeenten of komt u voor uw werk, hobby, ... wel eens in de Vervoerregio Leuven? Vul dan zeker deze enquête in (opent in nieuw venster). Uw input bepaalt mee de speerpunten van het mobiliteitsplan van de vervoerregio Leuven.

Projectgids

De gids dompelt u onder in de terminologie van de vervoerregio en geeft uitleg over de mobiliteitsvisie van Vlaanderen, waarbij basisbereikbaarheid centraal staat. Ze geeft ook toelichting over de vervoerregio, de vervoerregioraad en het regionaal mobiliteitsplan en wat dit allemaal betekent voor de vervoerregio Leuven.

Raadpleeg hier de projectgids (PDF bestand opent in nieuw venster)

De vervoerregio Leuven wil met u in gesprek gaan over de mobiliteitsuitdagingen- en oplossingen in de vervoerregio Leuven. Meer weten? Bekijk het introductiefilmpje of lees de projectgids over de vervoerregio Leuven en deel alvast uw mobiliteitsproblemen, -noden of -wensen door de online bevraging in te vullen.

Nieuw openbaar vervoerplan

De vervoerregio Leuven heeft op 13 oktober 2020 het kortetermijnplan vastgesteld (PDF bestand opent in nieuw venster) voor alle buslijnen van het openbaar vervoer en het concept voor het vervoer op maat. De voorbije maanden is het plan voorgesteld aan de gemeenteraadsleden. Nu zal het plan verder worden uitgewerkt om het operationeel klaar te hebben tegen december 2021.

Vervoerregioraad

Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad die de invulling van basisbereikbaarheid bewaakt, stuurt en evalueert in een vervoerregio. Hieronder worden de goedgekeurde verslagen en documenten gepubliceerd van de vervoerregioraad van Leuven.

Contact

VERVOERREGIO LEUVEN
VAC Leuven
Diestsepoort 6
3000 Leuven
vervoerregio.leuven@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Voorzitters
Hans Eyssen
hans.eyssen@holsbeek.be (opent in uw e-mail applicatie)
Gemeente Holsbeek
Voorzitter 2019-2021
Mohamed Ridouani
mohamed.ridouani@leuven.be (opent in uw e-mail applicatie)
Stad Leuven
Voorzitter 2022-2024
Mark Thoelen
mark.thoelen@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter