Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof mag een werknemer opnemen?

Hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof mag een werknemer opnemen?

Als u voldoet aan alle overige voorwaarden, kunt u als werknemer per schooljaar maximaal 125 uren Vlaams opleidingsverlof (VOV) opnemen. Uw persoonlijke maximum en het concrete aantal uren opleidingsverlof per schooljaar worden bepaald door uw tewerkstellingspercentage en door het type opleiding dat u volgt of het examen dat u aflegt.

Persoonlijk maximum

U kunt tot maximaal 125 uren opleidingsverlof per schooljaar opnemen. Alleen in het geval van ‘gemeenschappelijk initiatiefrecht’ (zie hieronder) kan dat meer zijn.

U kunt uw persoonlijke maximum per schooljaar zelf berekenen op basis van uw tewerkstellingspercentage van maart van het voorgaande schooljaar. In schooljaar 22-23 en voorgaande schooljaren, was de referentiemaand voor het berekenen van het persoonlijk maximum ‘september’.

Gemeenschappelijk initiatiefrecht ook verlengd in schooljaar 2023-2024

In de schooljaren 2021-2022 (BVR van 18/6/2021(PDF bestand opent in nieuw venster)), 2022-2023 (BVR van 9/9/2022(opent in nieuw venster)) en 2023-2024 (BVR 26/5/2023(opent in nieuw venster)) is het gemeenschappelijk initiatiefrecht van toepassing. Dat houdt in dat een werknemer zijn recht op opleidingsverlof verdubbelt als hij minstens twee verschillende opleidingen (opleidingen met een verschillend ODB-nummer(opent in nieuw venster)) volgt, waarvan:

  • minstens één opleiding op voorstel van de werknemer
  • en minstens één opleiding op voorstel van de werkgever.

Bij een dubbel persoonlijk maximum kan hij:

  • maximaal 125 uren gebruiken voor de opleiding op voorstel van de werkgever
  • én maximaal 125 uren gebruiken voor de opleiding op voorstel van de werknemer.

Als de werkgever een terugbetalingsaanvraag indient in het WSE-loket, zal hij altijd moeten aanduiden wie het initiatief voor de opleiding neemt: de werknemer of de werkgever.

Als het initiatief van de werkgever komt, moet de werknemer op de hoogte zijn dat voor de opleiding opleidingsverlof wordt aangevraagd. Hij bezorgt de werknemer een inschrijvingsattest of een ander document waaruit blijkt wat de inhoud van de opleiding blijkt, door welke opleidingsinstelling ze wordt gegeven en wat de duur is.

Sinds schooljaar 2022-2023 krijgt elke werknemer de goedkeuring ook via een bericht of een brief vanuit Mijn Burgerprofiel. Zo wordt hij altijd op de hoogte gebracht dat zijn werkgever opleidingsverlof aanvraagt.

Opleidingsverlof kan alleen aangevraagd worden als de werknemer daar geen bezwaar tegen heeft. Als de werknemer niet akkoord gaat, wordt de aanvraag stopgezet en is er geen terugbetaling.

Voorbeelden van de berekening van het persoonlijk maximum

Concreet aantal uren VOV

De opleiding die u volgt, bepaalt hoeveel uren opleidingsverlof u in uw concrete geval mag opnemen. Maar u kunt nooit méér uren opnemen dan uw persoonlijke maximum.

Kijk bij het type opleiding dat u volgt hoe het concrete aantal VOV-uren waar u recht op hebt, berekend wordt.

Simulator Vlaams opleidingsverlof

Wilt u snel weten of u in aanmerking komt voor Vlaams opleidingsverlof (VOV)? Ontdek het door enkele vragen te beantwoorden in de simulator Vlaams opleidingsverlof. Hou er rekening mee dat de simulator geen definitieve beslissing geeft: de uitkomst is louter een indicatie van uw mogelijke recht op Vlaams opleidingsverlof op basis van de gegevens die u invulde.

Veelgestelde vragen