Om te bepalen op hoeveel uren VOV u dat schooljaar maximum recht hebt, kijken we naar de contractuele tewerkstelling van september (of bij minder dan 50% in september, de maand van de start van de eerste opleiding).
Dat is de tewerkstellingsbreuk die op uw contract(en) vermeld staat. We tellen alle tewerkstellingslijnen van alle werkgevers samen (ook andere tewerkstellingen buiten Vlaanderen en in de publieke sector tellen hier mee). De authentieke bron hiervoor is de DmfA.
Voorbeeld: u werk in september 2 weken voltijds bij een werkgever en vervolgens start u aansluitend voltijds bij een nieuwe werkgever. De opleiding start op 1 oktober. Uw nieuwe werkgever doet de terugbetalingsaanvraag. Het tewerkstellingspercentage van september is 100%.

Hou er wel rekening mee dat een aantal maatregelen een invloed hebben op dat contractuele tewerkstellingspercentage: maatregelen tot reorganisatie of onderbreking van de arbeid (gedeeltelijk of volledig) met tussenkomst van de RVA en in de DmfA aangegeven met code 3 of 4: tijdskrediet en thematische verloven (ouderschapsverlof en Corona-ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof).

Voorbeeld: u werkt 100%, maar neemt in september halftijds ouderschapsverlof. Dan is uw tewerkstellingspercentage van september 50%.

Voorbeeld: u werkt 100%, maar heeft in september 2 weken voltijds ouderschapsverlof en werkt de andere helft 100%. Dan is uw tewerkstellingspercentage van september 50%.

Andere verloven en onderbrekingen hebben geen invloed op het tewerkstellingspercentage: onbetaald verlof en de 4e maand onbetaald ouderschapsverlof die aangegeven worden in de DmfA met code 30, bevallingsverlof, borstvoedingsverlof, progressieve tewerkstelling en ziekte.