Gedaan met laden. U bevindt zich op: Berekening tewerkstellingspercentage voor Vlaams opleidingsverlof

Berekening tewerkstellingspercentage voor Vlaams opleidingsverlof

Het maximale aantal uren Vlaams opleidingsverlof waarop u in een bepaald schooljaar recht hebt, wordt bepaald op basis van uw  tewerkstelling in de maand maart, voorafgaand aan het schooljaar. In het geval dat u in de maand maart minder dan 50% werkte, telt het tewerkstellingspercentage in de maand van de start van de eerste opleiding.

Het tewerkstellingspercentage is de tewerkstellingsbreuk die in de authentieke bron voor die gegevens, de , vermeld staat. De dienst telt daarvoor alle tewerkstellingslijnen van alle werkgevers samen (daarbij tellen ook eventuele andere tewerkstellingen buiten Vlaanderen en in de publieke sector mee).

Hou er rekening mee dat bepaalde maatregelen een invloed hebben op dat contractuele tewerkstellingspercentage. Het gaat dan om maatregelen tot reorganisatie van de arbeidstijd of (gedeeltelijke of volledige) onderbreking van de loopbaan met tussenkomst van de RVA met tussenkomst van de RVA en in de DmfA aangegeven met code 3 of 4, zoals tijdskrediet, ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor medische bijstand, landingsbaan,…

Andere verloven en onderbrekingen hebben géén invloed op het tewerkstellingspercentage, zoals onbetaald verlof, vierde maand onbetaald ouderschapsverlof (die in de DmfA aangegeven worden met code 30), bevallingsverlof, borstvoedingsverlof, progressieve tewerkstelling en ziekte.

Bereken op hoeveel uren VOV u recht hebt

Met de simulator kan u berekenen op hoeveel uren VOV u recht hebt.