Wie doet wat? VOV in 10 stappen

Bij een aanvraag VOV is er een wisselwerking tussen vier partijen:

 • de werknemer
 • de opleidingsverstrekker
 • de werkgever
 • de Vlaamse overheid.

Wie doet wat?

 • Stap 1

  Werknemer

  Controleert of hij voldoet aan de voorwaarden voor VOV.
  Kijkt na in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives' of de opleiding die hij wil volgen, recht geeft op VOV.

 • Stap 2

  Werknemer

  Meldt aan de opleidingsverstrekker dat hij gebruik wil maken van Vlaams opleidingsverlof.

 • Stap 3

  Opleidingsverstrekker

  Bezorgt het ‘Attest van inschrijving’ aan de werknemer (cursist).

  Op dit attest (eventueel met bijlagen) staan minstens de volgende gegevens vermeld (vastgelegd bij ministerieel besluit van 8 juli 2019):

  • Over de werknemer
   • De voor- en achternaam
   • Het rijksregisternummer of INSZ-nummer
  • Over de opleidingsverstrekker
   • De naam
   • Het KBO-nummer of het instellingsnummer
  • Over de opleiding (indien men een opleiding volgt)
   • De naam
   • De modules waarvoor is ingeschreven (Enkel indien van toepassing. Voor opleidingen hoger onderwijs hoeft dit sowieso niet.)
   • Het registratienummer in de opleidingsdatabank of de eigen referentie binnen de organisatie (indien van toepassing: per module)
   • Het aantal contacturen, studiepunten of lestijden waarvoor is ingeschreven (indien van toepassing: per module)
   • De begin- en einddatum (en de datum van het examen als dat na de einddatum plaatsvindt)
  • Over de examens (in geval van examens bij de examencommissie)
   • De naam van het examen of de examens waarvoor is ingeschreven
   • De datum van de inschrijving
   • De datum van het examen

 • Stap 4

  Werknemer

  Vraagt VOV aan bij zijn werkgever door hem het inschrijvingsattest van de school te bezorgen ten laatste op 31 oktober van het lopende schooljaar of binnen 15 dagen na inschrijving of na verandering van werkgever. Vermeld hierbij zeker het registratienummer van de opleiding (beginnende met ODB-) uit de opleidingsdatabank.

 • Stap 5

  Werknemer en werkgever

  Berekenen het aantal uren VOV en plannen samen het VOV in. Ze houden rekening met de collectieve planning.

  Met de simulator kunt u de volgende zaken nagaan:

  • Hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof kan ik maximaal opnemen in het huidige of volgende schooljaar?
  • Hoeveel uren kan ik maximaal opnemen voor een bepaalde opleiding?

 • Stap 6

  Werkgever

  Vraagt ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van VOV aan bij de Vlaamse overheid via het WSE-loket. Als de werknemer verandert van werkgever, dient de nieuwe werkgever de terugbetalingsaanvraag in binnen 3 maanden na de dag van de indiensttreding.

 • Stap 7

  Werknemer

  Volgt de opleiding nauwgezet. Als de opleiding een eindbeoordeling voorziet, is de werknemer verplicht hieraan deel te nemen. 

  Bent u gewettigd afwezig (PDF bestand opent in nieuw venster)? Bewaar dan zelf zorgvuldig (een kopie van) het afwezigheidsattest. Mogelijk vraagt het departement WSE dit bij u op.

 • Stap 8

  Werkgever

  Registreert per kwartaal het aantal uren VOV in de multifunctionele aangifte (DmfA, code 5).

 • Stap 9

  Opleidingsverstrekker

  Laadt de gegevens van de cursist op in het WSE-loket of het daarvoor voorzien alternatief (bv. DHO2 voor Hoger Onderwijs).

 • Stap 10

  Vlaamse overheid

  Het departement Werk en Sociale Economie behandelt uw dossier:
  Elk kwartaal wordt het recht op VOV vergeleken met de input van de werkgever en de input van de opleidingsverstrekker. 

  Per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof ontvangt de werkgever een forfaitair bedrag van 21,30 euro.