Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bijlage 3 Bijlagen VPS

Bijlage 3

Indeling van de betrekkingen per rang

I.

Algemeen personeel

Niveau A

rang A3:secretaris-generaal (functie van N-niveau)
administrateur-generaal (functie van N-niveau)
gedelegeerd bestuurder ( functie van N-niveau)
hoofd secretariaatspersoneel strategische adviesraad
projectleider N-niveau
directeur-generaal (terugvalgraad)[11]
rang A2L:algemeen directeur
adjunct-directeur-generaal (terugvalgraad)[11]
rang A2A:afdelingshoofd
contract beheerder
strategiebeheerder
coördinator IT-relatiebeheerder
beheerder interne IT-dienstverlening
preventieadviseur-coördinator
projectleider N-1
rang A2E:senior adviseur
rang A2M:hoofdadviseur (terugvalgraad)[11]
rang A2:adviseur
adviseur-arts
adviseur-informaticus
adviseur-ingenieur
directeur
directeur-arts
directeur-informaticus
directeur-ingenieur
nautisch directeur
preventieadviseur-coördinator [20]
financieel-administratief beheerder
navorser
vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in het buitenland
rang A1:adjunct van de directeur
arts
informaticus
ingenieur
loods
attaché

Niveau B

rang B3: leidinggevend hoofddeskundige
senior hoofddeskundige
rang B2:hoofddeskundige
hoofdprogrammeur
maritiem verkeersleider
rang B1:deskundige
programmeur

Niveau C

rang C3: leidinggevend hoofdmedewerkersenior hoofdmedewerker
senior hoofdmedewerker
rang C2:hoofdmedewerker
hoofdtechnicus
hoofdscheepstechnicus
rang C1:medewerker
technicus
radarwaarnemer
scheepstechnicus

Niveau D

rang D3:leidinggevend hoofdassistent
senior hoofdassistent
rang D2:hoofdassistent
technisch hoofdassistent
speciaal hoofdassistent
hoofdschipper
hoofdmotorist
rang D1:assistent
technisch assistent
speciaal assistent
schipper
motorist

Uitdovende rangen en graden

rang A4:secretaris-generaal (uitdovend)
rang A3:directeur-generaal (uitdovend)
administrateur-generaal(uitdovend)
eerste opdrachthouder (uitdovend)
rang A2L:adjunct-administrateur-generaal (uitdovend)
rang A2S: (gelijkwaardig aan A2A)inspecteur-generaal (uitdovend)
bestuursdirecteur (uitdovend)
rang A2A:preventieadviseur-coördinator (uitdovend)[20]
rang A2:adjunct eerste opdrachthouder (uitdovend)
rang A1:bedrijfsadviseur[9]
pedagogisch adviseur[9]
kunstadviseur[9]

II.

Wetenschappelijk personeel

rang A3:algemeen directeur (uitdovend)
rang A2:wetenschappelijk directeur
rang A1:wetenschappelijk attaché

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2014 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, inzake de preventiefuncties.

Brussel, 14 januari 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,

Geert BOURGEOIS