Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen Vlaams personeelsstatuut

Deel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen

TITEL 1.Toepassingsgebied
TITEL 2.Algemene bepalingen
TITEL 3.

Algemene organisatorische bepalingen

Hoofdstuk 1.Statutaire organen en beroepscommissie
Hoofdstuk 1bis.Beroepscommissie Functieclassificatie[27]
Hoofdstuk 1ter.Het Selectiekwaliteitscomité[29]
Hoofdstuk 2.Tijdelijke vervanging en terugkeerrecht
TITEL 4.Overgangs- en opheffingsbepalingen