Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel V. De top- en middenkaderfuncties Vlaams personeelsstatuut

Deel V. De top- en middenkaderfuncties

TITEL 1.De management- en projectleiderfuncties van N-niveau en de functie van algemeen directeur
Hoofdstuk 1.Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2.De selectie voor de mandaatfuncties
Hoofdstuk 3.De aanwijzing en de rechtspositie
Hoofdstuk 4.Mobiliteit[15]
Hoofdstuk 5.De arbeidsvoorwaarden
Hoofdstuk 6.De evaluatie, het einde en de hernieuwing van de functie
TITEL 2.Statuut van hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad
Hoofdstuk 1.Algemene bepaling
Hoofdstuk 2.De selectie
Hoofdstuk 3.De aanwijzing en de arbeidsvoorwaarden
Hoofdstuk 3bis. Horizontale mobiliteit[32]
Hoofdstuk 4.De evaluatie
Hoofdstuk 5.Einde van de functie
TITEL 3.De rechtspositie voor het middenkader
Hoofdstuk 1.Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2.De selectie
Hoofdstuk 2bs.Horizontale mobiliteit[32]
Hoofdstuk 3.De arbeidsvoorwaarden[23]
Hoofdstuk 4.Evaluatie
Hoofdstuk 5.Einde van de dienstaanwijzing in het middenkader
TITEL 4.Gemeenschappelijke bepaling - opgeheven[32]
TITEL 5.Overgangs- en opheffingsbepalingen
Hoofdstuk 1.De management- en projectleiderfuncties van N-niveau en de functie van algemeen directeur
Hoofdstuk 2.De rechtspositie voor het hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad[32]
Hoofdstuk 3.De rechtspositie voor het middenkader
Hoofdstuk 4.Opheffingsbepaling