Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel VII. De verloning Vlaams personeelsstatuut

Deel VII. De verloning

TITEL 1.Het salaris
Hoofdstuk 1.De bepaling van het salaris tegen 100%
Hoofdstuk 2.De verrekening van onbezoldigde afwezigheden
Hoofdstuk 3.De betaling van het maandsalaris
TITEL 2.De toelagen
Hoofdstuk 1.Gemeenschappelijke bepalingen
Hoofdstuk 2.Algemene toelagen
Hoofdstuk 3.Toelagen voor specifieke personeelscategorieën
Hoofdstuk 4.Cumulatiebepalingen
TITEL 3.De vergoedingen
Hoofdstuk 1.Gemeenschappelijke bepalingen
Hoofdstuk 2.Vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen[34]
Hoofdstuk 3.Buitenlandse dienstreis
Hoofdstuk 4.De expatriatievergoeding - opgeheven
Hoofdstuk 5.Maaltijdvergoeding op dienst- en veerboten
Hoofdstuk 6.De forfaitaire vergoeding voor reis- en maaltijdkosten voor het loodsenpersoneel
Hoofdstuk 7.Vergoeding voor het werken in Vlissingen
Hoofdstuk 8.Vergoedingen, toelagen en voordelen voor personeel in het buitenland[9]
Hoofdstuk 9.Vergoeding voor personeelsleden, tewerkgesteld in Vlissingen[32]
Hoofstuk 10.Terugbetaling van de kosten voor een beeldschermbril[27]
TITEL 4.De sociale voordelen
Hoofdstuk 1.De vergoeding voor begrafeniskosten
Hoofdstuk 2.Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
Hoofdstuk 3.Woon-werkverkeer naar een moeilijk bereikbare werkplaats
Hoofdstuk 4.Toekenning van een fietsvergoeding
Hoofdstuk 5.Woon-werkverkeer in het buitenland
Hoofdstuk 6.Woon-werkverkeer voor personen met een handicap
Hoofdstuk 7.Tegemoetkoming stoffelijke schade
Hoofdstuk 8.Hospitalisatieverzekering
Hoofdstuk 9.Rechtsbijstand
Hoofdstuk 10.Aanvulling uitkering voor een contractueel personeelslid bij de geboorte van een kind[37]
Hoofdstuk 11.Plaats- en tijdsonafhankelijk werken[27]
Hoofdstuk 12.Maaltijdcheques[6]
Hoofdstuk 13.Privégebruik van een dienstwagen[9]
Hoofdstuk 14.Kinderbijslag[12]
Hoofdstuk 15.Aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden[43]
Hoofdstuk 16.Kosten voor de installatie en het jaarlijkse onderhoud van een thuislaadpunt voor volledig elektrische dienstvoertuigen en dienstvoertuigen die plug-in hybrides zijn[49]
TITEL 5.Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 1.Overgangsbepalingen van toepassing vóór 1 januari 2015[30]
Hoofdstuk 2.Overgangsbepalingen voor de personeelsleden die vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018 in het kader van een staatshervorming van de federale overheid zijn overgeheveld[30][47]
Hoofdstuk 3.Overgangsbepalingen voor bepaalde personeelsleden die vanaf 1 januari 2016 in het kader van de fusie van het Agentschap Ondernemen en het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) worden overgedragen aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen[31]
Hoofdstuk 4.Overgangsbepalingen voor de in het kader van de herstructureringen binnen de diensten van de Vlaamse overheid overgedragen personeelsleden[32]
Hoofdstuk 5.Overgangsbepalingen voor de personeelsleden die vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies overgeheveld zijn[36]
Hoofdstuk 6.Overgangsbepaling naar aanleiding van de invoering van een aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden.[43]
Hoofdstuk 7.Overgangsbepalingen voor de personeelsleden die vanaf 1 januari 2019 in het kader van een staatshervorming van de federale overheid zijn overgeheveld[47]
Hoofdstuk 8.Overgangsbepalingen voor de personeelsleden waarvoor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie de bevoegde deelentiteit is
Hoofdstuk 9.Geboorteverlof