Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel X. De verloven en dienstvrijstellingen Vlaams personeelsstatuut

Deel X. De verloven en dienstvrijstellingen

TITEL 1.Algemene bepalingen
TITEL 2.Jaarlijkse vakantiedagen en feestdagen
TITEL 3.Moederschapsrust, opvangverlof, pleegzorgverlof en pleegouderverlof[37][49]
Hoofdstuk 1.Moederschapsrust[9]
Hoofdstuk 1bis.Vader- of meemoederschapsverlof[37]
Hoofdstuk 2.Opvangverlof
Hoofdstuk 3.Pleegzorgverlof en pleegouderverlof[49]
TITEL 4.Ziekteverlof
TITEL 5.Verlof voor deeltijdse prestaties
TITEL 5bis.Verlof voor deeltijdse prestaties wegens chronische ziekte of handicap[37]
TITEL 6.Het zorgkrediet [33]
Hoofdstuk 1.Duur van het zorgkrediet en motieven[33]
Hoofdstuk 2.Administratieve toestand, voorwaarden en uitkeringen[33]
TITEL 6bis.Loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof [33]
Hoofdstuk 1.Algemene bepalingen[33]
Hoofdstuk 2.Palliatief verlof
Hoofdstuk 3.Bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid
Hoofdstuk 4.Ouderschapsverlof
Hoofdstuk 4bis.Mantelzorgverlof[53]

Hoofdstuk 5.Onderbrekingsuitkeringen
Hoofdstuk 6.Vervanging
Hoofdstuk 7.opgeheven[33]
TITEL 7.Tewerkstelling ten behoeve van een externe werkgever of bij een Vlaams ministerieel kabinet
Hoofdstuk 1.De tijdelijke tewerkstelling van ambtenaren ten behoeve van een werkgever buiten de diensten van de Vlaamse overheid voor de uitoefening van taken in het belang van de Vlaamse overheid[6]
Hoofdstuk 1bis.De tijdelijke tewerkstelling van ambtenaren ten behoeve van een entiteit, raad of instelling binnen de diensten van de Vlaamse overheid[6]
Hoofdstuk 2.Verlof om een ambt uit te oefenen bij een kabinet
Hoofdstuk 3.Verlof voor opdracht
Hoofdstuk 4.Verlof wegens terbeschikkingstelling van de Koning, een Koningin, een Prins of een Prinses van Belgiƫ
Hoofdstuk 5.Verlof voor het uitoefenen van een ambt bij een erkende politieke groep
Hoofdstuk 6.Gemeenschappelijke bepaling
TITEL 8.Vormingsverlof en dienstvrijstelling voor vorming
TITEL 9.Omstandigheidsverlof
TITEL 9bis.Geboorteverlof[37]
TITEL 10.Onbetaald verlof
TITEL 11.Politiek verlof en dienstvrijstellingen
TITEL 12.Verlof krachtens federale bepalingen of verplichtingen
TITEL 13.Dienstvrijstellingen
TITEL 13bis.Gestandaardiseerd gunstverlof[37]
TITEL 14.Overgangsbepalingen