Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel X. De verloven en dienstvrijstellingen Deel X. De verloven en dienstvrijstellingen

Deel X. De verloven en dienstvrijstellingen

Titel 12. Verlof krachtens federale bepalingen of verplichtingen

Titel 12 bevat Art. X 72.

Art. X 72

Overeenkomstig de federale bepalingen terzake heeft het personeelslid recht op volgende verloven:

-verrichten in vredestijd van militaire of burgerlijke prestaties of prestaties als vrijwilliger bij het korps voor burgerlijke veiligheid;
-

opgeheven[63]

-vakbondsverlof;
-ziekte- of gebrekkigheidsverlof bij een arbeidsongeval, een ongeval op de weg van en naar het werk of een beroepsziekte.

Andere titels deel X