De hoogte van de uitkering die u krijgt, hangt af van:

 • uw normale, contractuele arbeidsregime (bijv. voltijds of halftijds)?
 • het percentage waarmee u uw loopbaan onderbreekt: zult u tijdens uw Vlaams zorgkrediet niet, halftijds of 4/5 werken?
 • het feit of alleenwonend of samenwonend bent
 • uw leeftijd.

Als u volgens uw normale, contractuele arbeidsregime deeltijds werkt, wordt uw uitkering evenredig volgens uw arbeidsregime berekend. Dat is ook het geval als u een onvolledige maand zorgkrediet opneemt.

Bedrag

Arbeidsregime tijdens zorgkrediet Bedrag (netto)
U werkt helemaal niet                   

492,75 euro

U werkt ½ (u vermindert dus met ½)  
 U bent alleenwonend237,04 euro
 U bent samenwonend en jonger dan 50

200,28 euro

 U bent samenwonend en ouder dan 50

185,97 euro

U werkt 4/5 (u vermindert dus met 1/5) 112,92 euro

 

Alleenstaande ouder

Als alleenstaande ouder krijgt u een verhoogd bedrag. Als u

 • 1/2 gaat werken: 284,45 euro netto
 • 4/5 gaat werken: 172,39 euro netto

Wat is een alleenstaande ouder?

U wordt als alleenstaande ouder beschouwd als u: 

 • alleen woont met uw kind of kinderen. Dus zonder (volwassen) partner, echtgenoot of echtgenote, huisgenoot, ouder.
 • én u hebt minstens 1 kind dat recht geeft op kinderbijslag. Dat kind hoeft niet noodzakelijk bij u in te wonen, het kan bv. bij uw ex-partner wonen. Zodra u één van de kinderen die inwonen niet meer ten laste hebt, bent u niet langer ‘alleenstaande’ maar ‘alleenwonende’.

Combineren met andere inkomsten

U mag het Vlaams zorgkrediet cumuleren met:

Als u een bijkomende activiteit als loontrekkende of zelfstandige uitoefent, een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor loopbaanonderbreking van de RVA ontvangt of een pensioen krijgt, dan moet u dat melden op het ogenblik van uw aanvraag. Als u dat niet of te laat doet, zult u de ten onrechte uitbetaalde onderbrekingsuitkeringen moeten terugbetalen. 

Uitbetaling

 • U voert uw rekeningnummer in bij uw aanvraag.
 • Uw onderbrekingsuitkering wordt maandelijks uitbetaald op dat rekeningnummer.
 • De betaling gebeurt normaal gezien nadat de volledige maand verstreken is, meer bepaald in het begin van de maand die daarop volgt. Afhankelijk van wanneer de aanvraag werd goedgekeurd, kan de eerste betaling ook halverwege de maand plaatsvinden.

Er kan pas een betaling plaatsvinden nadat uw aanvraag voor Vlaams zorgkrediet is goedgekeurd. Als uw Vlaams zorgkrediet al een tijdje loopt op het moment dat uw aanvraag wordt goedgekeurd, worden ook de voorgaande maanden onmiddellijk mee uitbetaald.

Pensioen

Voor personeelsleden van de Vlaamse overheid, lokale besturen, het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding worden periodes van Vlaams zorgkrediet gelijkgesteld met gewerkte periodes voor de berekening van het pensioen. Neem voor meer informatie contact op met de Pensioenlijn.