Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanmoedigingspremie bij een onderneming in moeilijkheden in de socialprofitsector

Aanmoedigingspremie bij een onderneming in moeilijkheden in de socialprofitsector

Het is niet mogelijk om een online aanvraag in te dienen via gsm/smartphone/tablet. Nieuw ingediende aanvragen kunnen voortaan ook opgevolgd worden in het WSE-loket. 

Werkt u in de socialprofitsector, in een onderneming die federaal erkend is als een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering? Dan kunt u tijdens uw tijdelijke arbeidsvermindering een aanmoedigingspremie krijgen van de Vlaamse overheid.

Voorwaarden

Bedrag

Werkt u in de socialprofitsector, meer bepaald voor een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering? In deze tabel leest u hoeveel uw aanmoedigingspremie bedraagt tijdens uw arbeidsduurvermindering:

U werkte in het jaar voor
de arbeidsduurvermindering
minstens
Uw werktijd tijdens uw
arbeidsduurvermindering
in de socialprofitsector
Bruto maandbedrag
in euro (sinds
1 dec 2023)
Netto maandbedrag
in euro (sinds
1 dec 2023)
75% van een voltijdse betrekkingU werkt 50%201,05178,93

70% van een voltijdse betrekking

U vermindert uw werktijd
met minstens 20%
van een voltijdse betrekking
120,63107,36

60% van een voltijdse betrekking

U vermindert uw werktijd
met minstens 10%
en minder dan 20%
van een voltijdse betrekking
80,4271,57

De aanmoedigingspremie is gekoppeld aan het indexcijfer (laatste aanpassing op 1 december 2023). Er wordt 11% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Procedure

U kunt de aanmoedigingspremie onderneming in moeilijkheden online of schriftelijk aanvragen.

Als u uw aanmoedigingspremie online kunt aanvragen, doet u er goed aan dat ook effectief online te doen, want dat heeft alleen voordelen:

 • u krijgt meteen een ontvangstbevestiging
 • uw dossier wordt binnen de 4 weken behandeld
 • u ontvangt het geld sneller
Aanvraagtermijn

U moet de aanmoedigingspremie aanvragen binnen 6 maanden na de start van uw onderbreking. Te laat is onherroepelijk te laat.

Hou er rekening mee dat u als werknemer zelf verantwoordelijk bent voor de aanvraag van uw aanmoedigingspremie. Dat houdt in dat, als u de aanvraag aan uw werkgever overlaat, die werkgever niet verantwoordelijk is als de premie niet op tijd is aangevraagd.

Online aanvraag

Wilt u uw aanmoedigingspremie online aanvragen? Houd dan de volgende gegevens en documenten bij de hand:

 • een digitale sleutel, zoals eID en aangesloten kaartlezer, Itsme, beveiligingscode via sms of beveiligingscode via mobiele app
 • uw rekeningnummer
 • de precieze periode van uw onderbreking
 • het aantal uren dat u volgens uw arbeidscontract werkt. Concreet is dat het laagste aantal contractuele uren dat u hebt gewerkt in de 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking.
 • het aantal uren dat u tijdens uw onderbreking werkt
 • attest bedrijven in moeilijkheden of herstructurering.

Volg het onderstaande stappenplan om uw online aanvraag snel en makkelijk in te dienen.

 • Stap 1

  Meld u aan(opent in nieuw venster) in het online aanvraagformulier via eID en aangesloten kaartlezer, Itsme, beveiligingscode via sms of beveiligingscode via mobiele app.

  Lees meer over aanmelden bij de overheid.

  Lukt het niet om aan te melden? Neem contact op met de helpdesk via het gratis nummer 1700.

 • Stap 2
  • Uw persoonsgegevens worden opgehaald uit het Rijksregister. Die hoeft u zelf niet in te vullen
  • De velden met een sterretje (*) moet u altijd invullen.
 • Stap 3

  Vul de gevraagde gegevens in.

  De ‘effectieve plaats van de tewerkstelling’ is het gewest vanwaar u uw functie uitoefent. Als u daarover vragen hebt, neemt u contact op met uw personeelsdienst.
  De velden met een sterretje (*) moet u verplicht invullen.

 • Stap 4

  Vul hier de gevraagde gegevens in. Baseer u op de uren die in uw contract staan/stonden. De dienst gaat uit van het contract met de minste uren in de 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking. Als u daarover vragen hebt, neemt u contact op met uw personeelsdienst.
  De velden met een sterretje (*) moet u verplicht invullen.

 • Stap 5

  Bij een beperkt aantal aanvragen moet u, afhankelijk van het motief, ingescande documenten toevoegen.

 • Stap 6

  Klik op de knop ‘Indienen’ om uw aanvraag te versturen. U ontvangt een bevestigingsmail.

  Wilt u de aanvraag annuleren? Klik dan op de knop die daarvoor is voorzien.

 • Stap 7

  Als uw aanvraag is verwerkt, krijgt u een bericht via brief of e-mail. Ook als uw dossier onvolledig is of als uw aanvraag is afgewezen, ontvangt u een bericht.

Schriftelijke aanvraag

Hou er rekening mee dat de behandeling van een schriftelijke aanvraag aanzienlijk meer tijd zal vergen dan een online aanvraag.

Uitbetaling

Maandelijkse uitbetaling

De aanmoedigingspremie wordt uitbetaald rond de 15de van de maand die volgt op de maand waarop de premie betrekking heeft. Als uw tijdskrediet op het ogenblik van de goedkeuring al enige tijd loopt, worden de voorgaande maanden mee uitbetaald.

Gestort op uw rekening

De premie wordt gestort op het rekeningnummer dat u vermeldt op uw aanvraagformulier. Het is dus belangrijk het correcte rekeningnummer door te geven

Verandert uw rekeningnummer? Geef het nieuwe dan zo snel mogelijk door via het formulier ‘Wijziging rekeningnummer(PDF bestand opent in nieuw venster)’.

Duur

U kunt de aanmoedigingspremie gedurende maximaal 24 maanden krijgen.

Stopzetting

U verliest uw recht op de aanmoedigingspremie:

 • na 24 maanden
 • of als u niet meer voldoet aan de voorwaarden.

U verliest uw recht op de premie vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop u niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Veelgestelde vragen