Gedaan met laden. U bevindt zich op: Als werkgever aanmoedigingspremies mogelijk maken in de privésector

Als werkgever aanmoedigingspremies mogelijk maken in de privésector

Aandachtspunten bij online aanvraag

Het is niet mogelijk om een online aanvraag in te dienen via gsm/smartphone/tablet. Nieuw ingediende aanvragen kunnen voortaan ook opgevolgd worden in het WSE-loket. Oudere dossiers zullen stapsgewijs volgen.

Bedrijfsakkoord of toetredingsakte sluiten

Bent u werkgever in de privésector en wilt u het voor uw werknemers mogelijk maken om een aanmoedigingspremie te krijgen? En er is geen sectorakkoord afgesloten?

Dan moet u een bedrijfsakkoord of toetredingsakte afgesloten hebben bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen.

Voor welke aanmoedigingspremies?

Als u als werkgever zo’n akkoord sluit, kunnen uw werknemers een aanmoedigingspremie krijgen voor: