Gedaan met laden. U bevindt zich op: Als werkgever aanmoedigingspremies mogelijk maken in de privésector

Als werkgever aanmoedigingspremies mogelijk maken in de privésector

Het is niet mogelijk om een online aanvraag in te dienen via gsm/smartphone/tablet. Nieuw ingediende aanvragen kunnen voortaan ook opgevolgd worden in het WSE-loket. 

Bedrijfsakkoord of toetredingsakte sluiten

Bent u werkgever in de privésector en wilt u het voor uw werknemers mogelijk maken om een aanmoedigingspremie te krijgen? En er is geen sectorakkoord afgesloten?

Dan moet u een bedrijfsakkoord of toetredingsakte afgesloten hebben bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen.

Voor welke aanmoedigingspremies?

Als u als werkgever zo’n akkoord sluit, kunnen uw werknemers een aanmoedigingspremie krijgen voor: