Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe verloopt de aanvraag voor de huurpremie?

Hoe verloopt de aanvraag voor de huurpremie?

De huurpremie moet u zelf aanvragen met het aanvraagformulier. Dat formulier krijgt u automatisch opgestuurd. De behandeling van uw aanvraag voor de huurpremie doorloopt enkele stappen. Daar zijn ook telkens termijnen aan verbonden.

Hoe vraagt u de huurpremie aan en welke zijn de volgende stappen?

 • Stap 1

  Aanvraagformulier voor de huurpremie invullen

  U hoeft niets te doen om een aanvraagformulier te krijgen. Het wordt u automatisch opgestuurd.

  Zodra u 4 jaar zonder onderbreking bij een domiciliemaatschappij op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staat, meldt uw woonmaatschappij dat aan het agentschap Wonen in Vlaanderen. Team Huurpremie van Wonen in Vlaanderen stuurt u dan automatisch een invulformulier om de huurpremie aan te vragen. Op de briefomslag vindt u een gele ronde sticker met het opschrift ‘Open dit om de huurpremie te kunnen krijgen!’.

  Stuur het ingevulde formulier zo snel mogelijk terug naar het adres dat bovenaan op het aanvraagformulier vermeld staat. Bij het formulier voegt u een kopie van het huurcontract op uw naam. Indien nodig bezorgt u Wonen in Vlaanderen ook:

  • een attest kinderbijslag voor inwonende meerderjarige kinderen
  • het bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij u zijn gedomicilieerd maar wel op regelmatige basis bij u verblijven
  • en de attestering van een erkende handicap.
 • Stap 2

  Volledig verklaren van het dossier

  Uw dossier wordt binnen de maand volledig of onvolledig verklaard. Als uw dossier niet volledig is, ontvangt u bericht om de ontbrekende gegevens op te sturen:

  • Als Wonen in Vlaanderen uw e-mailadres heeft, krijgt u het bericht via e-mail. Anders krijgt u een brief met de post.
  • Bezorg zo snel mogelijk de ontbrekende stukken aan Wonen in Vlaanderen zodat uw dossier verder wordt behandeld.
  • Na ontvangst van de aanvulling volgt een nieuwe controle waarbij uw dossier binnen de maand volledig ofwel opnieuw onvolledig wordt verklaard.
 • Stap 3

  Beslissing van Wonen in Vlaanderen

  Na de volledigverklaring neemt het agentschap uiterlijk na 3 maanden en 10 dagen een beslissing:

  • Heeft uw woning geen conformiteitsattest? Dan kan Wonen in Vlaanderen de kwaliteit van uw woning controleren. De woningcontroleur zal u altijd op voorhand een brief sturen om u daarvan op de hoogte te brengen. Wordt er in die 3 maanden geen woningcontrole uitgevoerd, dan gaat het agentschap er voorlopig van uit dat uw woning voldoet aan de minimale kwaliteitseisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.
  • Hebt u op de uiterste datum geen beslissing ontvangen? Dan kunt u binnen de 2 maanden beroep aantekenen tegen het stilzitten van het agentschap.

  Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u de eerste uitbetaling pas in de maand na de goedkeuring van uw aanvraag.

  Wonen in Vlaanderen controleert jaarlijks op de verjaardag van de startdatum of u en uw gezin nog aan alle voorwaarden voldoen. Als dit inderdaad het geval is volgt een herberekening van het premiebedrag.

 • Stap 4

  Beroep tegen de beslissing

  • Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt binnen de 2 maanden beroep aantekenen met een aangetekende brief.
  • Hebt u op de uiterste datum geen beslissing ontvangen? Dan kunt u binnen de 2 maanden beroep aantekenen tegen het stilzitten van het agentschap.
U hebt nog geen invulformulier ontvangen?

U voldoet aan alle voorwaarden maar u hebt nog geen invulformulier ontvangen? Neem dan contact op met

Wonen in Vlaanderen
Dienst betaalbaar wonen - team huurpremie
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40
1000 Brussel
e-mail: huurpremie.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Om u correct te kunnen informeren, heeft de dossierbehandelaar uw rijksregisternummer nodig. Dit vindt u op de achterkant van uw identiteitskaart.

Veelgestelde vragen