Voorwaarden

Om als zelfstandige de VOP aan te vragen voor uzelf, moet u aan deze voorwaarden voldoen:

 • uw arbeidsbeperking is erkend door de VDAB ((opent in nieuw venster))
  Werd uw arbeidshandicap al erkend toen u werknemer was? Dan hoeft u geen nieuwe erkenning aan te vragen. De VOP moet u wel opnieuw aanvragen, omdat u als zelfstandige uw eigen werkgever bent geworden.
 • U bent na 1/10/2008 zelfstandige in hoofd- of in bijberoep geworden, of u heeft als ‘bestaande’ zelfstandige een erkende arbeidshandicap gekregen na 1/10/2008
 • voor u begon als zelfstandige deed u geen beroep op een tewerkstellingsmaatregel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
 • U bent langer dan 1 jaar zelfstandig? Uw netto belastbaar inkomen op jaarbasis moet minstens 13.500 euro bedragen. Uw laatste aanslagbiljet van de belastingen dient als bewijs.
 • Voor inkomsten uit 2020 en 2021 wordt rekening gehouden met de coronaperiodes. Uw netto belastbaar inkomen voor 2020 moet minstens 2.812 euro bedragen. Uw netto belastbaar inkomen voor 2021 moet minstens 4.500 euro bedragen.
 • U bent minder dan 1 jaar zelfstandig? Gebruik dan een ‘attest op leefbaarheid’. U kunt dat attest opvragen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), via e-mail (info@vlaio.be (opent in uw e-mail applicatie)) of telefonisch (0800 20 555).
  Het attest kan worden afgeleverd op voorwaarde dat het belastbare nettobedrijfsinkomen van de zelfstandige activiteit tijdens het kwartaal van de aanvraag en tijdens de vier volgende kwartalen hoger is of geraamd wordt dan 13.500 euro.

 • Bij reeds goedgekeurde dossiers: als uw netto belastbaar inkomen te laag is in een bepaald jaar, wordt de betaling van de VOP voor dat jaar opgeschort en verrekend. Wanneer het netto belastbaar inkomen van 13.500 euro niet gerealiseerd wordt omwille van ziekte of stopzetting, wordt er rekening gehouden met deze periodes bij het bepalen van de grens van het netto belastbaar inkomen.

Bedrag

Het bedrag van de VOP voor zelfstandigen wordt bepaald op basis van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI). Sinds 1 september 2021 bedraagt dat GGMMI 1.658,19 euro.

Deze tabel toont hoe de VOP van onbepaalde duur berekend wordt:

Berekening VOPBerekening VOP per kwartaal
Kwartaal: 1 - 540% x (GGMMI x 3)1.989,83 euro
Kwartaal: 6 - 2020% x (GGMMI x 3)994,91 euro

Voor de VOP van bepaalde duur geldt gedurende kwartaal 1 t.e.m. 20 een percentage van 20%.

Uitbetaling

De VOP wordt om de 3 maanden uitbetaald. U ontvangt het bedrag voor een bepaald kwartaal steeds aan het einde van het volgende kwartaal.

Duur:

VOP van onbepaalde duur

U ontvangt de VOP gedurende 5 jaar of 20 kwartalen. Na die 5 jaar kunt u een aanvraag indienen om de premie te verlengen.

VOP van bepaalde duur
U ontvangt de VOP van bepaalde duur gedurende 2 jaar. Na die 2 jaar kunt u een aanvraag indienen om de premie te verlengen. De zelfstandige moet daarvoor ook een verlenging van het VOP-recht aanvragen bij VDAB. Wordt de arbeidsbeperking van de zelfstandige permanent? Dan komt hij mogelijk in aanmerking voor een VOP van onbepaalde duur.