Bedrag

De VOP wordt berekend als een percentage van het effectief betaalde loon. Het exacte bedrag van de VOP hangt af van het geplafonneerde referteloon van de werknemer.

Het referteloon is de som van het brutoloon van de werknemer en de werkgeversbijdragen, verminderd met de RSZ-verminderingen waarop u recht hebt als werkgever. Dat bedrag wordt bij een voltijdse job geplafonneerd tot het dubbele van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen (PDF bestand opent in nieuw venster) per maand.

Deze tabel toont hoe de VOP wordt berekend:

VOP onbepaalde duurVOP bepaalde duur
1-5 kwartalen na aanvraag40% x (referteloon ≤ geplafonneerd referteloon x 3) x tewerkstellingspercentage20% x (referteloon ≤ geplafonneerd referteloon x 3) x tewerkstellingspercentage
6-9 kwartalen na aanvraag

30% x (referteloon ≤ geplafonneerd referteloon x 3) x tewerkstellingspercentage

20% x (referteloon ≤ geplafonneerd referteloon x 3) x tewerkstellingspercentage
Meer dan 10 kwartalen na aanvraag

20% x (referteloon ≤ geplafonneerd referteloon x 3) x tewerkstellingspercentage

Opgelet:

  • Bij een overname blijft het bedrag van de VOP hetzelfde. Als het ondernemingsnummer van het bedrijf verandert, moet de overnemer wel een nieuwe aanvraag indienen.
  • De VOP-premie wordt berekend op de loonaangifte door de werkgever. In geval van tijdelijke werkloosheid zal de kwartaalpremie lager uitvallen, omdat de periode van tijdelijke werkloosheid niet wordt meegeteld bij de berekening van de VOP.
  • De werkgever zal bij elke nieuwe aanvraag voor de premie beroep kunnen doen op 40% van het geplafonneerd referteloon, of het nu gaat om de aanwerving van een nieuwe werknemer, of een werknemer die reeds in dienst is.

Verhoging aanvragen

Heeft uw werknemer een ernstige arbeidshandicap? En volstaat de VOP niet om de kosten te compenseren die daarmee gepaard gaan? Dan kunt u als werkgever een verhoging van de premie aanvragen. Dit wordt maar in uitzonderlijke gevallen toegestaan en moet uitdrukkelijk gemotiveerd worden in het motivatiedocument (Word bestand).

De verhoogde premie wordt berekend op maximaal 60% van het geplafonneerde referteloon, zowel voor de VOP voor werkgevers als voor de VOP van bepaalde duur.

Duur

VOP van onbepaalde duur
Als werkgever krijgt u de VOP gedurende 5 jaar, vanaf het kwartaal van uw aanvraag. Na die 5 jaar komt u eventueel in aanmerking voor een verlenging van de premie.

VOP van bepaalde duur
U ontvangt de VOP van bepaalde duur gedurende 2 jaar. Na die 2 jaar kunt u een aanvraag indienen om de premie te verlengen . De medewerker moet daarvoor ook een verlenging van het VOP-recht aanvragen bij VDAB. Wordt de arbeidsbeperking van uw werknemer permanent? Dan komt hij mogelijk in aanmerking voor een VOP van onbepaalde duur.