In december 2022 lag het maandgemiddelde van de filezwaarte op de hoofdwegen in het Vlaamse Gewest op 559 kilometeruren per werkdag. Dat is 66% meer dan in december 2021. In vergelijking met de laatste decembermaand voor de coronacrisis (december 2019) gaat het wel om een afname van 24%.

Evolutie in (interactieve) grafiek

De filezwaarte is de voorbije jaren blijven stijgen, met een piek in mei 2018. In de daaropvolgende periode was er een beperkte daling, gevolgd door een zeer sterke daling in 2020. In april 2021 steeg het jaargemiddelde van de filezwaarte voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis opnieuw.

In december 2022 bedroeg het jaargemiddelde van de filezwaarte op de hoofdwegen in het Vlaamse Gewest 726 kilometeruren per werkdag. Dat wil zeggen dat er in de 12 voorafgaande maanden (januari 2022 - december 2022) elke werkdag gemiddeld 726 kilometer file was gedurende 1 uur lang.

De data zijn afkomstig van het Vlaams Verkeerscentrum(opent in nieuw venster) en Statistiek Vlaanderen