In april 2023 lag het maandgemiddelde van de filezwaarte op de hoofdwegen in het Vlaamse Gewest op 651 kilometeruren per werkdag. Dat is 11% meer dan in april 2022. In vergelijking met twee jaar eerder (april 2020) gaat het om een stijging van 106%.

Evolutie in (interactieve) grafiek

De filezwaarte is de voorbije jaren blijven stijgen, met een piek in mei 2018. In de daaropvolgende periode was er een beperkte daling, gevolgd door een zeer sterke daling in 2020. In april 2021 steeg het jaargemiddelde van de filezwaarte voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis opnieuw. Sinds januari 2023 ligt het jaargemiddelde ongeveer weer op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis.

In april 2023 bedroeg het jaargemiddelde van de filezwaarte op de hoofdwegen in het Vlaamse Gewest 786 kilometeruren per werkdag. Dat wil zeggen dat er in de 12 voorafgaande maanden (mei 2022 - april 2023) elke werkdag gemiddeld 786 kilometer file was gedurende 1 uur lang.

De data zijn afkomstig van het Vlaams Verkeerscentrum(opent in nieuw venster) en Statistiek Vlaanderen