Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

726 kilometeruren file per werkdag

In december 2022 bedroeg het jaargemiddelde van de op de hoofdwegen in het Vlaamse Gewest 726 per werkdag. Dat wil zeggen dat er in de 12 voorafgaande maanden (januari 2022-december 2022) elke werkdag gemiddeld 726 kilometer file was gedurende 1 uur lang.

De filezwaarte is de voorbije jaren blijven stijgen, met een piek in mei 2018. In de daaropvolgende periode was er een beperkte daling, gevolgd door een zeer sterke daling vanaf maart 2020 als gevolg van de coronacrisis. In april 2021 steeg het jaargemiddelde van de filezwaarte voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis opnieuw.

Vooral files in regio’s Antwerpen en Brussel

De meeste en langste files doen zich voor in de regio’s Antwerpen en Brussel. In de regio Antwerpen nam de filezwaarte tot begin 2020 sneller toe dan in en rond Brussel. De regio Gent en de rest van Vlaanderen kennen veel minder fileverkeer op de hoofdwegen.

De sterke daling in filezwaarte vanaf maart 2020 was veel groter in de regio’s Antwerpen en Brussel dan elders. In dezelfde regio’s is vanaf april 2021 ook weer de grootste stijging te zien.