De bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) in het Vlaamse Gewest worden voor 2020 geraamd op 9,6 miljard euro. Dat bedrag nam jaar na jaar toe, met een grote stijging in 2019 (+18%). Samen met het lagere bbp-cijfer voor 2020, als gevolg van de COVID-19-recessie, steeg de O&O-intensiteit in 2020 tot 3,60% van het bruto binnenlands product (3,35% in 2019). Sinds 2019 zit het Vlaamse Gewest boven de 3%. Met een percentage van 3,60% wijkt Vlaanderen niet veel af van het Waalse Gewest (3,51%). In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest was de O&O-intensiteit lager (2,65%).

Evolutie in (interactieve) grafiek

Vlaanderen is een innovatiegedreven economie. Dat blijkt ook uit het European and regional Innovation Scoreboards 2021(opent in nieuw venster). België staat in de rangschikking van innovatieve landen op de vijfde plaats, met een innovatie-index van 143,52. Binnen België scoort Vlaanderen met 149,84 hoger dan het Waals gewest (130,93), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest scoort het hoogst: 155,19.

Evolutie in (interactieve) grafiek

Vlaanderen kent een goed opgeleide werkende bevolking met een hoge scholingsgraad en er worden innovatieve toepassingen geproduceerd. In 2020 was in het Vlaamse Gewest 8,8% van de werkende bevolking aan de slag in hoogtechnologische sectoren (bron: bewerking Statistiek Vlaanderen o.b.v. Eurostat). Dat is hoger dan in België (8,2%), maar minder dan in de EU27 (9,6%) omwille van de hoge cijfers in een aantal Oost-Europese landen en Duitsland die relatief veel werkenden tellen in de hoogtechnologische industrie.

Octrooien vormen het sluitstuk van het innovatieproces. In 2017 bedroeg het aantal aangevraagde octrooien in het Vlaamse Gewest 259 per miljoen inwoners (bron: Eurostat). Vlaanderen scoort beter dan het Belgische gemiddelde (215). Een octrooi verleent de houder een tijdelijk exclusief recht op het maken, verkopen of exploiteren van een uitvinding. Het wordt door de overheid verleend in ruil voor de bekendmaking van die uitvinding. Octrooiaanvragen worden pas 18 maanden na de aanvraag bekend gemaakt. Dat verklaart de relatief grote vertraging in de statistiek.