In 2021 waren er in totaal 73.624 oprichtingen van ondernemingen in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 9,8% meer dan in 2020. Sinds 2009 steeg het aantal opgerichte ondernemingen nagenoeg elk jaar. De grootste stijging deed zich voor in de jaren 2014 en 2016. Enkel in de jaren 2012-2013 en 2015 was er sprake van een lichte daling.

Evolutie in (interactieve) grafiek

In 2021 waren er 26.284 oprichtingen in het Waalse Gewest en 11.471 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het aantal oprichtingen in het Vlaamse Gewest (73.624) lag daarmee hoger dan het aantal oprichtingen in de andere gewesten samen.

In 2021 lag de overlevingsgraad van ondernemingen na 5 jaar in het Vlaamse Gewest op 67,8%. Dat betekent dat bijna 68 van de 100 ondernemingen die 5 jaar eerder werden opgericht in 2021 nog actief waren.

Evolutie in (interactieve) grafiek

De overlevingsgraad bleef vrijwel stabiel in de hele periode 2013-2020 met 65% als minimum (in 2014 en 2018) en 68% (in 2021) als maximum. De andere gewesten scoorden in 2021 lager met een overlevingsgraad van 64,3% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en 67,0% in het Waalse Gewest.

De data zijn afkomstig van Statistiek Vlaanderen.